naar inhoud

Echtscheiding

echtscheiding

De echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract. Het is de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt.  Meestal regelt men de ontbinding van een huwelijk met een notaris of een advocaat.

De dienst burgerzaken wordt pas als laatste instantie ingeschakeld bij het definitief worden van de procedure.

Meer info

 • Op de website van de Belgische notarissen vind je meer informatie over de verschillende echtscheidingsprocedures.
 • Op de website van de Orde van de Vlaamse Balies vind je een lijst van alle advocaten.
 • Op de website van de FOD Financien vind je informatie over de verdeling van het belastingvoordeel in geval van co-ouderschap.

Procedure

 • Als de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken, gaat de beroepstermijn in.
 • Als er geen beroep meer mogelijk is, wordt het vonnis definitief, dit wordt kracht van gewijsde genoemd. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming wordt het vonnis definitief één maand na de uitspraak, bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting wordt het vonnis definitief één maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.
 • De griffie van de rechtbank stuurt het vonnis binnen één maand nadat het in kracht van gewijsde is gegaan naar de gemeente waar het huwelijk werd afgesloten.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de echtscheidingsakte op en verwittigt de dienst burgerzaken van de woonplaats van beide partijen.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
e-mail
burgerzaken@essen.be

E-loket

 • Aanvraag akte van de burgerlijke stand

  Formulier