naar inhoud

Verkeersveiligheid voor scholen: mobiel verkeerspark

mobiel verkeerspark

Het gemeentebestuur van Essen stelt een mobiel verkeerspark ter beschikking van de Essense scholen. Dit park werd aangekocht om de scholen op Essens grondgebied de mogelijkheid te geven hun leerlingen vertrouwd te maken met verschillende verkeerssituaties. Om kinderen voor te bereiden op hun deelname aan het verkeer moeten zij immers verkeersvaardigheid trainen. De kinderen leren met het mobiel verkeerspark hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen.


Aan het verkeerspark werden magnetische verkeerstekens en weggebruikers toegevoegd. Met dit materiaal kan de leerkracht voorafgaandelijk aan de praktische verkeerslessen een aantal situaties toelichten en de leerlingen vertrouwd maken met de verkeersborden.


Voorbeelden van verkeersgedrag dat getraind kan worden: omkijken, arm uitsteken, rechts afslaan, links afslaan, een geparkeerde auto voorbijrijden, inhalen, voorrang geven, een manoeuvre uitvoeren,  ...
Deze vaardigheden kunnen eerst getraind worden op de speelplaats. Pas als de leerlingen de nodige verkeersvaardigheid bezitten, zijn ze klaar om in het echte verkeer onder begeleiding te gaan oefenen.

Voorwaarden

 • Het mobiel verkeerspark wordt maximum voor 2 aaneensluitende weken per vestigingsplaats uitgeleend.
 • Voor het ontlenen van het verkeerspark wordt geen waarborg gevraagd.
 • De materialen worden gebracht en opgehaald door de technische dienst van het gemeentebestuur.
 • Vanaf het moment dat de materialen in de school aanwezig zijn tot op het moment van ophaling, is de school voor de materialen verantwoordelijk.
 • De school moet zorgen voor een passende en veilige opslag van de materialen.
 • Alle schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, en materiële schade, moet door de school worden vergoed.
 • De aanvaarding van het materiaal dient als bevestiging van de goede staat van de materialen bij de ontvangst ervan.
 • Geschonden materialen of tekort aan materialen moet je onmiddellijk  melden bij de dienst onderwijs. Elke klacht achteraf zal geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan het materiaal en het beheer ervan tijdens de periode van de uitlening aan derden over te dragen.
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Procedure

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, hetzij door brief hetzij door mail aan de dienst onderwijs en dit minstens 1 maand voor de datum waarop de school het park nodig heeft.   

De aanvraag moet omvatten:      

 • Naam en adres van de school      
 • Naam van de verantwoordelijke en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is tijdens de schooluren
 • De periode van gebruik      

Bedrag

Gratis ontlenen!

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
vrijetijd@essen.be

E-loket

 • Aanvraagformulier verkeersveilig materiaal voor scholen

  Formulier