naar inhoud

Verkeersveiligheid voor scholen: leskoffer dode hoek

leskoffer dode hoek

De leskoffer 'dode hoek' geeft Essense scholen de mogelijkheid om hun leerlingen te onderwijzen over het thema dode hoek. Samen met de koffer is er ook een handleiding voor leerkrachten en een werkboekje voor de leerlingen beschikbaar.

De koffer bevat een aantal stukken speelgoed: vrachtwagens, auto's, fietsers, verkeersborden en een stratenplattegrond. Daarnaast bevat de koffer lesbundels met theorie- en praktijklessen rond de dode hoek, invuloefeningen, een cd-rom, tips en een dode hoek op schaal. Die zorgen ervoor dat de leerkracht een boeiende verkeersles of zelfs een volledige verkeersweek rond dit thema kan voorbereiden.

Doelgroep

derde graad van het basisonderwijs.

Meer info

Wie praktijklessen met echte vrachtwagens en uitgebreide theorielessen wil plannen, kan contact opnemen met de Fietsersbond vzw, Boomgaardstraat 22/57 – 2600 Berchem – 03-231 92 95 – info@fietsersbond.be

Voorwaarden

 • De leskoffer dode hoek wordt maximum voor 2 aaneensluitende weken per vestigingsplaats uitgeleend.   
 • Voor het ontlenen van de leskoffer wordt geen waarborg gevraagd.   
 • De koffer wordt gebracht en opgehaald door de technische dienst van het gemeentebestuur.   
 • Vanaf het moment dat de leskoffer in de school aanwezig is, is de school hiervoor verantwoordelijk.   
 • De school moet zorgen voor een passende en veilige opslag van de leskoffer.   
 • Alle schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand en materiële schade moet door de school worden vergoed.   
 • De aanvaarding van de leskoffer dient als bevestiging van de goede staat van de koffer bij de ontvangst ervan.
 • Geschonden materialen of tekort aan materialen moet je onmiddellijk  melden bij de dienst onderwijs. Elke klacht achteraf zal geweigerd worden.   
 • Het is niet toegestaan de leskoffer en het beheer ervan tijdens de periode van de uitlening aan derden over te dragen.
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Procedure

 •  De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (mail of brief), aan de dienst onderwijs en dit minstens 1 maand voor de datum waarop de school de koffer nodig heeft.   

De aanvraag moet omvatten:      

 • Naam en adres van de school      
 • Naam van de verantwoordelijke en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is tijdens de schooluren 
 • De periode van gebruik     

Bedrag

Gebruik van de leskoffer is gratis.  

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
vrijetijd@essen.be

E-loket

 • Aanvraagformulier verkeersveilig materiaal voor scholen

  Formulier