naar inhoud

Verkeersveiligheid voor scholen: fietsvaardigheidsparcours

Fietsvaardigheidsparcours

Het fietsvaardigheidsparcours werd gemaakt om Essense scholen de mogelijkheid te geven hun leerlingen vertrouwd te maken met veilig fietsen.

Om kinderen voor te bereiden op hun deelname aan het verkeer moeten zij immers fietsvaardigheid trainen. Dankzij het parcours kunnen zijn verschillende fietsspelletjes, vaardigheidsoefeningen en een trainingsparcours doen.

Het parcours bestaat o.a. uit blokken, planken met een opstaand randje en schuine oprit, balken met afgeschuinde op- en afrit, een springplankje, panlatten, kubussen, drempels, een ladderplank, wipplanken, kegels, … Al het materiaal is opgeslagen in 3 bakken die als 1 geheel worden uitgeleend.
Toegevoegd wordt het boek ‘FietsIEfieTS’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Raadpleeg het boek om oefeningen op te stellen.

Voorwaarden

 • Het fietsvaardigheidsparcours wordt maximum voor 2 aaneensluitende weken per vestigingsplaats uitgeleend.
 • Voor het ontlenen van het fietsvaardigheidsparcours wordt geen waarborg gevraagd.
 • De technische dienst van het gemeentebestuur brengt en haalt de materialen.
 • Vanaf het moment dat de materialen in de school aanwezig zijn tot op het moment van ophaling, is de school voor de materialen verantwoordelijk.
 • De school moet zorgen voor een passende en veilige opslag van de materialen.
 • Alle schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand en materiële schade moet door de school worden vergoed.
 • De aanvaarding van het materiaal dient als bevestiging van de goede staat van de materialen bij de ontvangst ervan.
 • Geschonden materialen of tekort aan materialen moet je onmiddellijk melden bij de dienst onderwijs. Elke klacht achteraf zal geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan het materiaal en het beheer ervan tijdens de periode van de uitlening aan derden over te dragen.
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Procedure

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (mail of brief) aan de dienst onderwijs en dit minstens 1 maand voor de datum waarop de school het park nodig heeft.

De aanvraag moet omvatten:

 • Naam en adres van de school
 • Naam van de verantwoordelijke en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is tijdens de schooluren.
 • De periode van gebruik

 

Bedrag

Gebruik van het fietsvaardigheidsparcours is gratis.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
vrijetijd@essen.be

E-loket

 • Aanvraagformulier verkeersveilig materiaal voor scholen

  Formulier