naar inhoud

Verkeersveiligheid voor scholen: fietskoffer

fietskoffer

Het gemeentebestuur van Essen stelt een fietskoffer ter beschikking van de Essense scholen. De koffer bevat 30 technologische opdrachten rond het thema 'de fiets'.

De opdrachten zijn o.a. geschikt voor hoekenwerk. Alle opdrachten in de fietskoffer zijn in overeenstemming met het leerplan en voldoen aan de nieuwste ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Het bijhorende werkboekje bevat informatie, invuloefeningen en helpt de leerling zelfstandig en inzichtelijk de opdrachten uit te voeren.

Het werkboekje geeft aan elke leerling de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het groepswerk. Enkele vragen die aan bod komen:

 • Hoe werken velgremmen?
 • Hoe kom je aan het getal pi?
 • Hoe kan een fietsdynamo een lampje laten branden?
 • Hoe kunnen dunne spaken toch een stevig wiel maken?
 • Hoeveel afstand leg ik af als mijn fietswiel eenmaal ronddraait? 

Doelgroep

Derde graad van het basisonderwijs en eerste graad van het secundair onderwijs.

Voorwaarden

 • De fietskoffer wordt maximum voor 2 aaneensluitende weken per vestigingsplaats uitgeleend.   
 • Voor het ontlenen van de fietskoffer wordt geen waarborg gevraagd.
 • De technische dienst van het gemeentebestuur brengt en haalt de koffer.   
 • Vanaf het moment dat de fietskoffer in de school aanwezig is, is de school hiervoor verantwoordelijk.   
 • De school moet zorgen voor een passende en veilige opslag van de fietskoffer.   
 • Alle schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand en materiële schade moet door de school worden vergoed.   
 • De aanvaarding van de fietskoffer dient als bevestiging van de goede staat van de koffer bij de ontvangst ervan.   
 • Geschonden materialen of tekort aan materialen moet je onmiddellijk melden aan de dienst onderwijs. Elke klacht achteraf zal geweigerd worden.   
 • Het is niet toegestaan de fietskoffer en het beheer ervan tijdens de periode van de uitlening aan derden over te dragen.
 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Procedure

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (mail of brief) aan de dienst onderwijs en dit minstens 1 maand voor de datum waarop de school de koffer nodig heeft. De aanvraag moet omvatten:   

 • Naam en adres van de school
 • Naam van de verantwoordelijke en het telefoonnummer waarop deze bereikbaar is tijdens de schooluren
 • De periode van gebruik

Bedrag

Gebruik van de fietskoffer is gratis.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
vrijetijd@essen.be

E-loket

 • Aanvraagformulier verkeersveilig materiaal voor scholen

  Formulier