naar inhoud

Toelage voor- en naschoolse bewaking

Er zijn drie verschillende tussenkomsten voor de bewaking op scholen:   

 • Basistoelage: 1,25 euro per voor subsidiëring in aanmerking genomen leerling op 1 februari.
 • Werkingstoelage: 0,07 euro per kind per begonnen half uur bewaking.   
 • Oprichtingstoelage (eenmalig): 1,24 euro per voor in subsidiëring genomen leerling op 1 februari.

Voorwaarden

De voor- en naschoolse bewaking moet:   

 • Gevestigd zijn in Essen   
 • Plaats vinden in geschikte schoollokalen   
 • Uitgevoerd worden door bekwame personen   
 • Gedekt zijn door een verzekering voor kinderen en toezichters   
 • Er moet dagelijks een register worden bijgehouden dat het gemeentebestuur kan inzien   
 • Aan de gebruikende ouders een tussenkomst vragen van 0,74 euro per begonnen half uur   
 • Ingericht worden maximaal 1,25 uur voor en 2,5 uur na de openingsuren van de school
 • Scholen die al op een andere manier een officiële toelage krijgen voor deze dienst komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke toelage.

Er moet ook een dossier ingediend worden met:   

 • De telling van 1 februari van het begrotingsregister   
 • Werkingsstaten per trimester die het resultaat geven van alle kinderen die gebruik maken van de opvang vermenigvuldigd met het aantal begonnen halve uren bewaking   
 • Opgave van de schoollokalen waar de voor- en naschoolse opvang wordt ingericht   
 • Afschrift van de verzekering waaruit blijkt dat de kinderen en opzichters gedekt zijn door een verzekering   
 • Opgave van de opzichters met vermelding van de kwalificaties   
 • Verantwoordingsstukken waaruit blijkt dat aan de ouders een tussenkomst wordt gevraagd van € 0,74 per kind per begonnen half uur bewaking   
 • Opgave van de tijdstippen dat de voor- en naschoolse bewaking dagelijks wordt ingericht

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
onderwijs@essen.be