naar inhoud

Toelage voor- en naschoolse bewaking

Er zijn drie verschillende tussenkomsten voor de bewaking op scholen:   

 • Basistoelage: 1,25 euro per voor subsidiëring in aanmerking genomen leerling op 1 februari.
 • Werkingstoelage: 0,07 euro per kind per begonnen half uur bewaking.   
 • Oprichtingstoelage (eenmalig): 1,24 euro per voor in subsidiëring genomen leerling op 1 februari.

Voorwaarden

De voor- en naschoolse bewaking moet:   

 • Gevestigd zijn in Essen   
 • Plaats vinden in geschikte schoollokalen   
 • Uitgevoerd worden door bekwame personen   
 • Gedekt zijn door een verzekering voor kinderen en toezichters   
 • Er moet dagelijks een register worden bijgehouden dat het gemeentebestuur kan inzien   
 • Aan de gebruikende ouders een tussenkomst vragen van 0,74 euro per begonnen half uur   
 • Ingericht worden maximaal 1,25 uur voor en 2,5 uur na de openingsuren van de school
 • Scholen die al op een andere manier een officiële toelage krijgen voor deze dienst komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke toelage.

Er moet ook een dossier ingediend worden met:   

 • De telling van 1 februari van het begrotingsregister   
 • Werkingsstaten per trimester die het resultaat geven van alle kinderen die gebruik maken van de opvang vermenigvuldigd met het aantal begonnen halve uren bewaking   
 • Opgave van de schoollokalen waar de voor- en naschoolse opvang wordt ingericht   
 • Afschrift van de verzekering waaruit blijkt dat de kinderen en opzichters gedekt zijn door een verzekering   
 • Opgave van de opzichters met vermelding van de kwalificaties   
 • Verantwoordingsstukken waaruit blijkt dat aan de ouders een tussenkomst wordt gevraagd van € 0,74 per kind per begonnen half uur bewaking   
 • Opgave van de tijdstippen dat de voor- en naschoolse bewaking dagelijks wordt ingericht

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
onderwijs@essen.be