naar inhoud

Toelage middagtoezicht

De gemeente geeft voor het volgende een toelage: Het verschil tussen vergoeding personeel enerzijds en de ontvangen toelagen en het remgeld anderzijds met het in acht nemen van de diploma’s van het personeel, het aantal beschikbare schijven en het vastgestelde remgeld. 

Het sociaal voordeel middagtoezicht moet jaarlijks herbekeken worden. Op dit moment is er geen sociaal voordeel middagtoezicht.

Voorwaarden

De eenheden werden vastgesteld op:

 • 1 personeelslid per volledige schijf van 30 rechthebbende leerlingen lager onderwijs.
 • 1 personeelslid per volledige schijf van 25 rechthebbende leerlingen kleuteronderwijs.

Er moet een dossier ingediend worden met:

 • Telling van het aantal leerlingen vanaf 1 februari van het begrotingsjaar.
 • De lijsten met aanwezige leerlingen tijdens de middag gedurende de maanden september, oktober en november opgesplitst per vestigingsplaats.
 • Het bedrag van het ontvangen remgeld vergezeld van de nodige bewijsstukken.
 • De namen van de personeelsleden die belast waren met het middagtoezicht, met vermelding van hun diploma en hun ondertekende prestatiestaten.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
onderwijs@essen.be