naar inhoud

Naar het vaccinatiecentrum

De ligging van het vaccinatiecentrum mag geen drempel zijn.
Met een divers vervoersaanbod willen we zoveel mogelijk inwoners ter plaatse krijgen.