naar inhoud

Publieke consultatie kennisgevingsnota plan-milieueffectrapportage Beleidsplan Ruimte Essen

Wat is een plan-MER?

Een milieueffectrapport (MER) brengt de (positieve en negatieve) effecten van het beleidsplan op het milieu in beeld. Het MER komt parallel met de opmaak van het beleidsplan ruimte tot stand. Het helpt daarbij de aandacht voor het milieu nog beter te verankeren in het plan.

De Kennisgeving beschrijft beknopt:

 1. wat zal onderzocht worden in het MER
 2. hoe dat onderzoek zal gebeuren
 3. Hoe het vandaag gesteld is met het milieu in de gemeente.

In het MER wordt er aandacht besteedt aan:

 1. bodem en water
 2. mobiliteit
 3. klimaat
 4. biodiversiteit
 5. landschap, ruimte en erfgoed
 6. gezondheid en hinder

Voor elk van deze thema’s gaan wij na in welke mate het ruimtelijk beleidsplan bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen voor dat thema. Draagt het beleidsplan bijvoorbeeld bij tot beheersing van wateroverlast, behoud van biodiversiteit, respect voor erfgoed, meer transport met duurzame vervoermiddelen, vermindering van luchtvervuiling en geluidsoverlast enzovoort.

Inspraakperiode

De inspraakperiode (terinzagelegging) loopt van 03/05/2021 tot en met 01/07/2021

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be en kan je vanaf 3 mei 2021 downloaden op deze pagina onder 'downloads'. Een afgedrukt exemplaar is voor raadpleging beschikbaar vanaf 03/05/2021 t.e.m. 01/07/2021 op het gemeentehuis.

Reacties kan je bezorgen aan het Team Milieueffectrapportage (Team Mer, mer@vlaanderen.be). Je kan je reactie ook:

 • aangetekend opsturen aan het gemeentebestuur
 • afgeven tegen ontvangstbewijs aan de gemeente
 • bezorgen via e-mail: bre@essen.be

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdagGesloten - Pinksteren - O.H. Hemelvaart
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be