naar inhoud

De ambities uitgelegd door schepen Arno Aerden

Ruimtelijk Beleidsplan Essen - een inleiding

 

Ambitie 1 - Nul hectare bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte tegen 2025

 

Ambitie 2 - Slim verdichten en leefbaar houden van de bebouwde ruimte

 

Ambitie 3 - Publieke ruimte voor iedereen

 

Ambitie 4 - Op maat gemaakt netwerk voor stappers en trappers

 

Ambitie 5 - Grenzeloos Essen