naar inhoud

Dierenmishandeling of dierenverwaarlozing melden

Wanneer je vaststelt of vermoedt dat er iets niet pluis is met dieren, volg dan deze drie stappen:

1.  Praat erover met de eigenaar

Probeer de eigenaar ervan te overtuigen dat de dieren nood hebben aan een goede verzorging en degelijke huisvesting. 

2.  Leg een klacht neer bij de lokale politie

De lokale politie is bevoegd om een officiële akte op te maken en kan indien nodig verdere stappen ondernemen, zoals inbeslagname van de dieren. 

De contactgegevens van de lokale politiezone Grens: https://www.pzgrens.be/contact 

3.  Leg een klacht neer bij de Vlaamse Overheid

  • De Vlaamse overheidsdienst voor Dierenwelzijn behandelt klachten over de verwaarlozing of mishandeling van dieren: Vlaamse Overheid