naar inhoud

Zorgwonen

Wat is een zorgwoning?

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximum 2 oudere (+65) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. 

Voor zorgwonen geldt niet langer een vergunningplicht onder voorwaarden maar wel een meldingsplicht.

We spreken van een zorgwoning als er voldaan is aan alle 3 volgende voorwaarden:

 1. In of bij de bestaande hoofzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 3. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  1. Ofwel maximum 2 personen, waarvan minimum 1 persoon van +65
  2. Ofwel maximum 2 personen, waarvan minimum 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen).

Wanneer volstaat een melding?         

Er zijn drie mogelijke situaties waarin zorgwonen gemeld mag worden.  Aan deze drie mogelijk situaties zijn voorwaarden gekoppeld.

Meer informatie over zorgwonen?

https://omgeving.vlaanderen.be/zorgwonen-zonder-zorgen

Je kan voor meer informatie ook terecht bij de Omgevingsbalie van Gemeente Essen. 

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 EssenBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be
website
www.essen.be/omgeving