naar inhoud

Belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen

Het begrip 'openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen'

Een gemeentebelasting wordt gevestigd op het openen of veranderen van een door het VLAREM I als hinderlijk beschouwde inrichting van 1e of 2e klasse, in het kader van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming. 

De belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de exploitant. De belasting treft eveneens de exploitant van de inrichting die voor de inwerkingtreding van het VLAREM niet vergunningsplichtig was maar op het ogenblok van de inwerkingtreding van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning reeds in bedrijf is gesteld en overeenkomstig de bepalingen ervan vergunningsplichtig wordt.

Het bedrag van de belasting

De belasting bedraagt :

  • 75,00 euro voor de inrichting van tweede klasse
  • 350,00 euro voor de inrichting van eerste klasse met verplichte hoorzitting
  • 500,00 euro voor de inrichting van eerste klasse met verplichte hoorzitting 

Een indirecte belasting gelijk aan 50 % van bovenvermelde tarieven is verschuldigd als bijdrage in de administratie- en onderzoekskosten van de gemeente indien de vergunningsaanvraag zonder gevolg blijft, hetzij omdat de vergunning wordt geweigerd of omdat de aanvrager geen gebruik maakt van de vergunning binnen de termijn van zes maanden volgend op de aanvangsdatum van de vergunningstermijn.

Openingsuren

Financiën

  • maandag9 - 12 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 35
e-mail
financien@essen.be