naar inhoud

B 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 2020 - GR 20191218 Publ 20200106

Gemeentebelastingen

De gemeente heft een aanvullende belasting op de personenbelasting die door de federale overheid wordt geïnd. In Essen bedraagt de aanvullende belasting voor het aanslagjaar 2020 7,5 %. Dit betekent dat het gemeentebestuur 7,50 euro krijgt voor elke 100,00 euro die de staat int.