naar inhoud

B 7300000 Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing 2020 -GR 20191218 Publ 20200106

Voor het aanslagjaar 2020 bedraagt de belasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing 787 opcentiemen.

De onroerende voorheffing wordt geheven door de Vlaamse overheid en bedraagt 2,5 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Op dit bedrag heffen de provincie en de gemeente opcentiemen. Dat wil zeggen dat voor elke euro belastingen die het Vlaams gewest heft, de gemeente er 1.250 eurocent bovenop vraagt.