naar inhoud

Aangifte personenbelasting

Voor de jaarlijkse belastingaangifte moet je bij de FOD Financiën zijn.

Let op! De inning van de personenbelasting gebeurt niét door het gemeentebestuur van Essen, maar door de Federale Overheidsdienst Financiën. Het is ook de FOD Financiën die de zitdag voor het invullen van de belastingbrief organiseert. 

Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar vanaf de maand mei een aangifteformulier voor de personenbelasting of belastingbrief in de bus. Deze belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt geheven en geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Je kan je belastingaangifte indienen op twee manieren:

 • via het papieren aangifteformulier

Het papieren aangifteformulier stuur je naar het scanningcentrum van je gewest. Het adres vind je in een kader op de eerste bladzijde van je aangifte. Je kan je aangifte ook deponeren in de bus van het plaatselijk belastingkantoor. Voor inwoners van Essen is dit (sinds 6 juli 2012): 

Ontvangstkantoor Belastingen
Ruiterijschool 3
2930 BRASSCHAAT
02 575 49 60

Hulp in de kantoren van Brasschaat

Op de kantoren van de FOD Financiën in Maria-Ter-Heide (Campus Coppens), Ruiterijschool 3 in Brasschaat, helpen ze je ook met het invullen van de aangiften. Je kan er in de maand mei alle werkdagen terecht van 09.00 tot 12.00 uur. In de maand juni is het kantoor alle werkdagen doorlopend open van 09.00 tot 15.00 uur.

Wat meenemen naar het kantoor?

 1. De aangifte(n)
 2. De vorige aanslag (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)
 3. Alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen ...)
 4. Alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, enz ...

De elektronische aangifte doe je via de website taxonweb.be. Daarvoor heb je je elektronische identiteitskaart of token nodig en een kaartlezer (verkrijgbaar bij elektrowinkels).

Zitdag op 16 mei 2018 in het Lokaal Dienstencentrum

Op woensdag 16 mei 2018 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur komen enkele medewerkers van de FOD Financiën naar het Lokaal Dienstencentrum, Nollekensstraat 5, om je te helpen met het invullen van je personenbelasting. 

Om alles vlot te laten verlopen neem je mee:

 • De aangifte(n)
 • De laatste aanslag (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)
 • Alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen …)
 • Alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, enz.  

 

Openingsuren

Financiën

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 35
fax
03 670 01 57
e-mail
financien@essen.be