naar inhoud

Sporthal Heuvelhal

volleyballen in de Heuvelhal

De Heuvelhal is een omnihal waar je heel wat indoor sporten kan beoefenen. Bovendien worden er elk jaar enkele grote niet-sportactiviteiten georganiseerd zoals  carnaval, het kerstbierfestival...

Er is belijning voor verschillende zaalsporten (volleybal, zaalvoetbal, basketbal, handbal, badminton...). 
Ook is er heel wat sportmateriaal aanwezig zoals volleybalnetten en -palen, badmintonpalen en -netten, dikke valmatten, basketbalringen… .

Er zijn vier gezamenlijke kleedkamers met douches en twee kleinere kleedkamers voor scheidsrechters.

Hier kan je reserveren.

Onder 'Downloads' vind je een handleiding over het gebruik van het zaalreserveringsprogramma. 

Bedrag

Bij de tarieven maken we een onderscheid tussen sportactiviteiten en evenementen.

Sportactiviteiten

Voor sportactiviteiten maken we een onderscheid tussen volgende gebruikers:

 • Categorie 1: gemeentebestuur, gemeentelijke adviesraden en hun werkgroepen;
 • Categorie 2: Essense verenigingen/organisaties; buurtcomités, politieke partijen die werkzaam zijn in de gemeenteraad; BIN's; Essense scholen; ex-leerlingen van Muzarto in kader van hun opleiding;
 • Categorie 3: particulieren, niet-Essense verenigingen en non-profit organisaties;
 • Categorie 4: bedrijven en andere commerciële organisaties die gericht zijn op het verkopen van producten en/of diensten
  Categorie 1 Categorie 2* Categorie 3 Categorie 4

Volledige zaal

prijs per uur

gratis

16,35 euro

40,90 euro /

2/3de zaal

prijs per uur

gratis 12,30 euro 30,70 euro /

1/3de zaal

prijs per uur

gratis 8,20 euro 20,45 euro /

 

Evenementen

Bij gebruik voor evenementen verdelen we de gebruikers in volgende categorieën:

 • Categorie 1: gemeentebestuur, gemeentelijke adviesraden en hun werkgroepen;
 • Categorie 2: Essense verenigingen/organisaties; buurtcomités, politieke partijen die werkzaam zijn in de gemeenteraad; BIN's; Essense scholen; ex-leerlingen van Muzarto in kader van hun opleiding;
 • Categorie 3: particulieren, niet-Essense verenigingen en non-profit organisaties;
 • Categorie 4: bedrijven en andere commerciële organisaties die gericht zijn op het verkopen van producten en/of diensten

De activiteiten worden ingedeeld als volgt:

 • activiteit A: repetities als rechtstreekse voorbereiding op een activiteit in de zaal, dit vanaf 1 maand voor de activiteit en max. 1 dag per week, en vanaf 1 week voor de
  activiteit alle dagen; klaarzetten of opruimen van de activiteit
 • activiteit B: vergaderingen; cursussen en lessen; interne activiteiten van de club of
  vereniging; sportactiviteiten; repetities;
 • activiteit C: tentoonstellingen; beurzen; lezingen, voordrachten, film, toneel- of andere
  openbare voorstellingen; optredens of evenementen zonder dansgelegenheid
  of fuifgehalte;
 • activiteit D: fuiven, bals, dansgelegenheden en optredens met dansgelegenheden of fuifgehalte
Gebruikers Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4
Activiteit A gratis 52,60 euro 76,00 euro 106,35 euro
Activiteit B gratis 76,00 euro 114,55 euro 303,95 euro
Activiteit C gratis 204,50 euro 303,95 euro 379,90 euro
Activiteit D gratis 531,90 euro 607,90 euro 759,85 euro