naar inhoud

Naamsverandering of naamkeuze

Naamsverandering

Veranderen van familienaam

Je familienaam veranderen is geen recht, maar een gunst die verleend wordt bij Koninklijk of Ministerieel Besluit. De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan. 

De naamswijziging moet gevraagd worden bij de FOD Justitie, dienst naamsveranderingen. 

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de procedure, vind je op de site van de FOD Justitie

Veranderen van voornaam 

Als je een gegronde reden hebt om je voornaam te veranderen, kan dat bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.  Je nieuwe voornaam mag niet belachelijk, hatelijk, absurd, choquerend of onuitspreekbaar zijn.

Als je de Belgische nationaliteit hebt, erkend vluchteling of staatsloze bent of geen voornaam hebt en de Belgische nationaliteit wil aanvragen, kom je in aanmerking.

Kom naar de dienst burgerzaken als je in Essen ingeschreven bent of als dit je laatste Belgische woonplaats was.  

Breng je geboorteakte mee als je niet in België geboren bent (de akte moet eventueel gelegaliseerd zijn en vertaald naar het Nederlands).  Als je minderjarig bent, breng je beide ouders mee.

Als je je voornaam wil wijzigen omwille van je genderidentiteit, lees dan de info op onze webpagina over dit onderwerp.

Naamkeuze bij geboorte

Op 1 juni 2014 is het nieuwe Belgische naamrecht ingevoerd waarbij je kan kiezen of je je kind de familienaam van de vader, de moeder of een samengestelde naam geeft.

Bij de geboorte van je kind, kan je de naam kiezen volgens de regels van het nieuwe recht op voorwaarde dat je geen meerderjarige, gemeenschappelijke kinderen hebt.

Alle eerder geboren minderjarige kinderen en kinderen die nog geboren worden, krijgen dezelfde familienaam.

Als ouders heb je de keuze:

  • de naam van de moeder
  • de naam van de vader
  • een naam die samengesteld is uit de twee namen met volgorde naar keuze

Gevolgen van de naamswijziging

Hou er rekening mee dat alle officiële documenten moeten aangepast worden na een naamswijziging. Zeker als je volwassen bent, brengt dit heel wat administratie en kosten mee. Denk aan identiteitskaarten, rijbewijzen, abonnementen openbaar vervoer, diploma’s, bankpassen, gegevens mutualiteit, lidkaarten, enzovoort.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
e-mail
burgerzaken@essen.be