naar inhoud

De Wereld in Essen

Bazaar Mundial
De werkgroep De Wereld in Essen ontwikkelt in samenwerking met het gemeentebestuur een beleidsvisie en verleent advies over Internationale Samenwerking en Noord-Zuidproblematiek.

Doelstelling

De groepering voert een permanent bewustmakingsbeleid naar de bevolking en geeft suggesties aan het gemeentebestuur voor een beter bestuur en concrete initiatieven over de verschillende beleidsdomeinen heen. Hierdoor wil ze een goed gemeentelijk overheidsbeleid bevorderen rond de basisrechten van migranten en vluchtelingen. Ze wil een samenlevingsklimaat in diversiteit tussen alle bewoners van de gemeente aanmoedigen.

De vereniging is niet gebonden aan een bepaalde politieke, filosofische of religieuze overtuiging.

Samenstelling

Naast de bevoegde schepen en ambtenaar zetelen een aantal individuen en afgevaardigden van organisaties in de werkgroep. Essenaren of Essense organisaties kunnen toetreden tot De Wereld in Essen indien ze de doelstellingen onderschrijven. Neem contact op met de Noord-Zuidambtenaar voor meer informatie.

Activiteiten

Bazaar Mundial, lezingen, Werelddorp... Met verschillende activiteiten wil de vereniging de Noord-Zuidproblematiek in de kijker zetten.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
internationaal@essen.be

Downloads