naar inhoud

Stedenband Witzenberg

Het jeugdbeleid in Witzenberg werd versterkt met een Spelend-Lerenaanbod

Witzenberg, een partner in het zuiden

Essen heeft sinds 2002 een stedenband met het Zuid-Afrikaanse Witzenberg. De keuze voor een Zuid-Afrikaanse gemeente, en in het bijzonder Witzenberg, is gebaseerd op een aantal overwegingen. Witzenberg heeft een jong, lokaal en democratisch bestuur met potentiële uitdagingen, samenwerkingsmogelijkheden voor beleid en een goede communicatie. Daarnaast heeft Witzenberg één duidelijke hoofdplaats, Ceres, en diverse wijken, Tulbagh, Wolseley, Op Die Berg, ... (zoals in Essen). 

Kloof tussen arm en rijk

Zuid-Afrika, als één van de economisch bomende naties, blijft echter kampen met extreme armoede. De kloof tussen arm en rijk is zeer groot en wordt, jammer genoeg, alleen maar groter. Voor de kwetsbare gemeenschappen in de townships zijn de kansen zeer beperkt.

De thema's lokale economie, jeugd en milieu blijven prioriteit voor het Witzenbergse gemeentebestuur. De focus in de programma's ligt dan ook op die beleidsdomeinen, aangezien Essen als Vlaamse gemeente daarover heel wat ervaring en kennis beschikbaar heeft.

Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Werken aan een sterker bestuur in het Zuiden is een nieuwere vorm van ontwikkelingssamenwerking. Een sterker bestuur kan op een structurele en duurzame manier bijdragen aan de basisnoden van zijn bevolking. Een samenwerking tussen lokale besturen in noord en zuid draagt bij tot een grotere internationale solidariteit.

Witzenberg heeft veel mogelijkheden om een democratische structuur uit te bouwen. Essen engageert zich om daaraan een bijdrage te leveren. 

Meer info

Het actieplan voor Op Die Berg en het Vlaamse impulsbeleid kan je in de aanvraag en de beleidsnota nalezen.

Om een beter beeld van het huidige focusgebied Op Die Berg te krijgen, kan je het fotoalbum bekijken.

Interesse in oudere projecten zoals de crèche, de soepkeuken, het jeugdcentrum of de milieuprojecten? Neem dan een kijkje in de onlinebrochure (op deze pagina onder 'downloads').

Tijdens werkbezoeken kan je het programma volgen via de blog: http://essenwitzenberg.reislogger.nl/