naar inhoud

Subsidie Essense hulpprojecten

De cooperatieve COAMA produceert eerlijke wijnen.

Het gemeentebestuur ondersteunt lokale ontwikkelingsorganisaties (Vierde pijlerorganisaties) die rechtstreeks projecten in het Zuiden ondersteunen. Daarvoor voorziet het bestuur een klein financieel duwtje in de rug. 

Voorwaarden

Elke aanvrager moet een duidelijke link hebben met Essen. De organisatie organiseert jaarlijks een open activiteit in Essen of neemt deel aan Bazaar Mundial (derdewereldbeurs) of 't Park Zomert. Elke aanvrager registreert zich op de website van het depijlersteunpunt van de Vlaamse overheid, www.4depijler.be, het steunpunt voor wie zich vrijwillig inzet voor initiatieven in het Zuiden.

Meer info

Om aanspraak te kunnen maken op de toelage, dien je het aanvraagformulier in vóór 15 oktober 2017. De voorwaarden lees je na in het reglement. Zorg steeds voor een gehandtekende versie.  


Volgende organisaties ontvingen in 2016 een subsidie van 600,00 euro

 1. vzw FINADO

Partnerland: Haïti

 • Vernieuwen van het dak van school 'La Cour Chrétienne'
 • Opvang en opslag van regenwater voor bv. het irrigeren van velden tijdens droge periodes
 • Mogelijkheid aanbieden voor kinderen om onderwijs te volgen
 • De ontwikkeling van de gemeenschap bevorderen door bewoners nauw bij de activiteiten te betrekken
 1. SCAD Belgium’s women for women

Partnerland: Indië

 • Microkredieten voor vrouwen(groepen) om dieren te kunnen aankopen om in hun onderhoud te voorzien en handel te drijven
 • Onder begeleiding van o.a. een veearts en via een opleiding voor het verzorgen van de dieren
 1. vzw De Brug

Partnerland: 29 verschillende landen

 • Kleinschalige projecten steunen en deze nauwgezet opvolgen
 • De afgelopen 40 jaar in totaal 95 projecten gesteund in 29 verschillende landen
 • Steun van de acties, gedragen door honderden vrijwilligers, gaat integraal naar de projecten 
 1. Fundación ECASSEF

Partnerland: Ecuador

 • Koffieboeren ondersteunen met focus op milieuverantwoord en integraal landbouwbeheer door gebruik van ecologische meststoffen -> mogelijkheid bieden om zaaitafels te maken
 • On- en laaggeschoolde producenten bereiken
 • De positie  van de vrouw versterken
 1. vzw Vrienden van Burkina Faso

Partnerland: Burkina Faso

 • Waterpompen herstellen en voorzien van toiletten
 • Vormingen over hygiëne, gebruik en onderhoud van waterpompen… voor de lokale bevolking
 1. vzw Destiny School

Partnerland: Tanzania

 • Aanbieden van educatie in het basisonderwijs
 • Verhogen en aanleren van basishygiëne
 • Aanbieden van maaltijden aan leerlingen
 1. vzw KOCS Steungroep Zambia

Partnerland: Zambia

 • Financiële en materiële steun aan de Open Community School in Kabwe: renovatiekosten en voorzien van opleidings- en lesmateriaal
 • Financiële ondersteuning: lonen van vrijwillige leerkrachten en financiëren van lerarenopleidingen
 • Activiteiten organiseren om Essenaren kennis te laten maken met Afrikaanse en i.h.b. Zambiaanse cultuur
 • Focus op aidsproblematiek
 1. vzw Mali Muleba

Partnerland: Tanzania

 • Verbetering van de levensstandaard van voedselonzekere families
 • Verhoging van de productie en diversificatie van lokale landbouwproducten, en uitbreiding van verwerkingsmogelijkheden ervan
 • Uitbreiding van plaatselijke afzetmarkt voor lokaal verwerkte landbouwproducten
 • Versterking van zelfredzaamheid van lokale boerenorganisaties
 • Sociale bescherming voor alleenstaande vrouwen en kwetsbare groepen
 1. Ziekenhuis Santa Casa

Partnerland: Brazilië

 • Filteren van water om het drinkbaar te maken
 • Verbeteringen van de verzorging van zieke kinderen
 • Ondersteuning van onderzoeken (bloed, XR-…) bij kinderen in het kinderziekenhuis Santa Casa, die door de ziekenkas niet vergoed worden
 • Toezicht op de kinderafdeling en spoeddienst in ziekenhuis Santa Casa

        10. vzw UBUNTU

Partnerland: Zuid-Afrika

 • Kinderen opvangen in nagebootste gezinssfeer in Home-from-home huizen die veiligheid en een thuisbasis bieden in de eigen omgeving
 • Voorzien van basisgezondheidszorg en medicatie voor kinderen
 • Financiëren van schoolkosten: schoolgeld, uniform, sportactiviteiten…

 

Openingsuren

Internationale Samenwerking

 • maandagGesloten
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
internationaal@essen.be