naar inhoud

Conformiteitsattesten

CA-huurwoning

Een conformiteitsattest is geen verhuurvergunning maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Het conformiteitsattest kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar-verhuurder en enkel voor huurwoningen of huurwoningen.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso indien:

 • door de burgemeester een besluit tot ongeschiktheid- of onbewoonbaarheid is genomen.
 • het pand overbewoond verklaard is.
 • uit woningonderzoek blijkt dat het pand niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen.

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten

In zitting van 20 november 2018 werd door de gemeenteraad besloten om goedkeuring te geven aan het invoeren van een gemeentelijke verordening conformiteitsattesten. Deze verordening werd voor het laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 2020.

Hierbij wordt een conformiteitsattest verplicht gesteld voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019.  Deze verordening wordt gefaseerd ingevoerd en dit op basis van de leeftijd van de huurwoning:

 • 2019-2021:    woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1968 en vroeger)
 • 2022-2024:    woningen van 40 jaar en ouder
 • 2025-2027:    woningen van 30 jaar en ouder
 • 2028:             alle huurwoningen

Het attest is tien of vijf jaar geldig, afhankelijk van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag, dat samenhangt met het conformiteitsattest.

Procedure

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan bij het college van burgemeester en schepenen. Op basis van een woningonderzoek en aan de hand van een technisch verslag wordt nagegaan of de woning conform de Vlaamse Codex Wonen is, tevens wordt de maximale bezettingsnorm bepaald. 

Indien het pand voldoet aan de kwaliteitsnormen, dan wordt het conformiteitsattest afgeleverd. 

Een medewerker van Igean zal dit onderzoek uitvoeren en met jou een afspraak maken. Je kan dit doen via de gemeente Essen (wij zullen dan alles overmaken aan Igean) ofwel rechtstreeks via deze link

Bedrag

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 november 2018 besloten om het retributiereglement welke op 16 december 2013 werd goedgekeurd in te trekken. Hierdoor is het afleveren van een conformiteitsattest vrij van heffing.


Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be