naar inhoud

Coronaproof een evenement of activiteit organiseren

manifestatie - copyright fotografils

Sinds zaterdag 20 november zijn er nieuwe coronamaatregelen van kracht die een impact hebben op de activiteiten, trainingen, evenementen… van jouw vereniging. Hieronder vind je een overzicht.

Mondmaskerplicht

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publieke ruimtes die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.

  Concreet betekent dat dus dat je een mondmasker draagt:

  • In alle sportinfrastructuur: sporthallen, turnzalen, kleedkamers…, tenzij je zelf aan het sporten bent;
  • In fuifzalen, parochiezalen, zaaltjes van cafés en andere ruimtes waar evenementen plaatsvinden. Hier bepaalt de aard van de zaal of je een mondmasker moet dragen, niet de activiteit. Dus ook als je in besloten kring vergadert in een parochiezaaltje, draag je een mondmasker;
  • In GC zaal Wildert, GC de Oude Pastorij, GC zaal Rex, LDC ’t Gasthuis;
  • In alle horeca-infrastructuur: je mag enkel het mondmasker afzetten wanneer je aan tafel of aan de toog zit om iets te drinken of te eten.
  • Op alle publiek toegankelijke evenementen van meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten.

 

Activiteiten

Je mag activiteiten organiseren voor maximaal 50 personen binnen en 100 personen buiten (medewerkers en organisatoren niet meegeteld). Wil je een activiteit organiseren voor meer personen? Dan moet je verplicht gebruik maken van het Covid Safe Ticket.

Je hoeft geen specifieke maatregelen voor je activiteit te nemen, maar wél de maatregelen volgen die in bepaalde infrastructuur gelden of de horeca-regels volgen wanneer je eten of drinken schenkt. We geven enkele voorbeelden:

   • Je organiseert een volleybaltraining in de Heuvelhal. Omdat de Heuvelhal tot de sportinfrastructuur behoort, moet je verplicht een mondmasker dragen, behalve wanneer je aan het sporten bent. Ook moet je ervoor zorgen dat het CO2-niveau in de Heuvelhal én de kleedruimtes de 900 ppm niet overschrijdt.
   • Je organiseert een outdoor voetbalwedstrijd, waarbij je minder dan 100 toeschouwers verwacht. Je toeschouwers moeten een mondmasker dragen maar moeten niet over een Covid Safe Ticket beschikken (bij meer dan 100 toeschouwers, moeten aanwezigen een mondmasker dragen én is een Covid Safe Ticket noodzakelijk). Je mag geen drinken of eten serveren, tenzij toeschouwers aan tafel zitten.
   • Je organiseert een repetitie met je toneelvereniging in GC zaal Rex met 20 personen. Omdat GC zaal Rex tot de evenementeninfrastructuur behoort, moet je ervoor zorgen dat het CO2-niveau van de zaal de 900 ppm niet overschrijdt. Ook ben je verplicht een mondmasker te dragen.
   • Je organiseert een activiteit met je jeugdbeweging voor 30 leden in je eigen lokalen. Je hoeft geen extra maatregelen te nemen.

 

Evenementen

Publieke evenementen

Het organiseren van publieke evenementen is toegelaten:

 • Voor kleine evenementen tot maximaal 50 personen binnen en 100 personen buiten:
  • Je hoeft geen gebruik te maken van het Covid Safe Ticket;
  • Het dragen van een mondmasker is zowel binnen als buiten verplicht.
 • Voor grotere evenementen van meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten:
  • Je maakt verplicht gebruik van het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde. Meer info daarover vind je hier: https://www.vlaanderen.be/covid-safe-ticket-cst-als-toegangsvoorwaarde
  • Het dragen van een mondmasker is zowel binnen als buiten verplicht;
  • Als je een indoor evenement organiseert, is het gebruik van een CO2-meter verplicht. Meer info daarover vind je verder in deze mail;
  • Als je drinken of eten serveert, dan volg je de maatregelen voor de horeca. Meer info daarover vind je verder in deze mail;
  • Je zorgt voor een crowd control plan om ervoor te zorgen dat wachtende bezoekers voor de ingang steeds 1,5 meter afstand houden;
  • Op het evenement zelf hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Je hebt een toelating nodig van de gemeente vooraleer je evenement kan doorgaan. Daarvoor stuur je een mailtje naar evenementen@essen.be met een uitgewerkt draaiboek van je evenement. Dat draaiboek bevat volgende info:
   • Het verwacht aantal bezoekers;
   • De crowd control maatregelen die je neemt bij het aankomen en vertrekken van bezoekers;
   • Wie je Covid-verantwoordelijke is;
   • Actieplan ventilatie (voor gemeentelijke infrastructuur stelt de gemeente zelf een actieplan ter beschikking);
   • Wat je zal ondernemen wanneer bezoekers zich niet aan de maatregelen houden.

Private bijeenkomsten

Een private bijeenkomst is een bijeenkomst waar de organisator voor de start het publiek beperkt via individuele uitnodigingen. De genodigden hebben bovendien een link met de organisator.

 • Binnen mag je private bijeenkomsten organiseren voor maximaal 50 personen, buiten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
 • Het dragen van een mondmasker en het respecteren van de veiligheidsafstand is niet verplicht tenzij:
  • Je beroep doet op een traiteur of professionele horeca-uitbater, dan zijn de regels voor de horeca van toepassing, inclusief het dragen van een mondmasker.
  • Je een private bijeenkomst organiseert in een publiek zaaltje (parochiezaal, gemeentelijke infrastructuur…). Dan is het gebruik van een CO2-meter en een mondmasker wél verplicht.

Horeca

Wanneer je horeca-activiteiten voorziet op je evenement of je beschikt over een kantine, dan zijn volgende maatregelen verplicht:

 • Bij horeca-activiteiten binnen is een Covid Safe Ticket verplicht;
 • Personeel en klanten dragen steeds een mondmasker. Klanten mogen dit afzetten wanneer ze aan tafel of toog zitten;
 • Consumeren gebeurt steeds zittend aan tafel;
 • Het gebruik van een CO2-meter is verplicht.

CO2-meting

Wanneer CO2-meting verplicht is (horeca, evenementen, bepaalde gebouwen) pas je volgende maatregelen toe:

 • Zorg ervoor dat het CO2-niveau in de ruimte de 900 ppm niet overschrijdt;
 • Maak een actieplan op met ventilatiemaatregelen:
  • Je maakt dit plan op voor de start van je evenement;
  • Bij gebruik van gemeentelijke infrastructuur krijg je bij reservatie een actieplan ventilatie toegestuurd;
  • Omschrijf welke maatregelen je zal nemen wanneer het CO2-niveau boven de 900 ppm komt (deuren en ramen open zetten, ventilatiesysteem inschakelen…)
 • Wanneer de 900 ppm overschreden wordt, neem je de maatregelen die je in je actieplan omschreven hebt;
 • Blijft het CO2-niveau stijgen? Dan stop je onmiddellijk je evenement of activiteit en verlaat je de ruimte zodra de 1200 ppm overschreden is.