naar inhoud

Eikenprocessierups - Wat gebeurt er na je melding?

Openbare bomen

 1. De melding wordt onmiddellijk ingegeven in ons systeem voor werkbonnen.
 2. Het adres wordt op een lijst geplaatst voor bestrijding van een door de gemeente aangestelde aannemer.
 3. De gemelde bomen worden door de groendienst gemarkeerd met een lint of bord.
 4. De lijsten worden wekelijks doorgegeven en dan binnen de 5 werkdagen moet de bestrijding uitgevoerd zijn. Bij heel veel overlast kan dit afwijken.
 5. Nadat de aannemer ter plaatse is geweest, zal hij de behandelingsdatum op het lint aanbrengen. Dit ter controle voor ons en ter informatie voor de Essenaar.
 6. Na de behandeling worden de bomen terug nagekeken. Indien er nog nesten te zien zijn moet de aannemer terugkomen om deze alsnog weg te halen. Je mag dit ook altijd terug melden via de digitale meldingskaart.

Privébomen

 1. Je ontvangt een bevestigingsmail.
 2. Het adres wordt op de lijst voor privébomen geplaatst voor bestrijding van een door de gemeente aangestelde aannemer.
 3. De verdere afhandeling verloopt volledig in overleg tussen de privé-eigenaar en aannemer Brosens, alsook de financiële afwikkeling.
 4. De aannemer factureert rechtstreeks op basis van onderstaande éénheidsprijzen van zijn offerte.

Kostprijs: per boom voor particulieren

Nr. Beschrijving 1
1

Het verwijderen van rupsen, nesten en spinsels in bomen tot een hoogte van 3 meter boven de begane grond door middel van mechanisch zuigen en wegbranden.

€ 55,00
2

Het verwijderen van rupsen, nesten en spinsels in bomen vanaf een hoogte van 3 meter boven de begane grond door middel van mechanisch zuigen en wegbranden.

€ 110,00

De werkzaamheden worden in rekening gebracht ‘per behandelde boom’. In deze éénheidsprijs is inbegrepen:

 • alle sociale kosten
 • het gebruik van gereedschap, inclusief hoogtewerkers.
 • algemene kosten en winst
 • de verplaatsingskosten van en naar de werf
 • afvoer van de verzamelde nesten naar een erkende verwerkingsinstallatie
 • alle noodzakelijke bijkomende beschermingsmiddelen.
 • Indien er zich in de te behandelen boom rupsen, nesten en spinsels bevinden boven en onder de 3 meter boven de begane grond, worden alle rupsen, nesten en spinsel aangerekend alsof ze zich bevinden boven de 3 meter boven de begane grond.
 • Op locaties waar de behandeling niet correct of niet volledig is gebeurd, dient de opdrachtnemer de taak opnieuw uit te voeren / te vervolledigen zonder extra kosten aan te rekenen
 1. De bestrijding van de aangetaste bomen op privéterrein dient uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen.
 2. Indien u na bestrijding toch nog nesten in dezelfde boom aantreft, kan je de aannemer terug contacteren.
 3. Uiteraard kan je ook altijd zelf een aannemer contacteren. Zie lijst op de website van de provincie Antwerpen.
 4. Volg zolang de aannemer niet is langs geweest de voorzorgsmaatregelen die je terugvindt op onze website.

Waar kan je info vinden en ook zelf nesten doorgeven?

De gemeente plaatst de nesten op openbaar domein elk jaar op de interactieve eikenprocessiekaart van de provincie.

Ook jij kan je privénesten hierop melden via:

http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr

Voor meer info kan je ook altijd terecht bij:

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be