naar inhoud

Huren en verhuren tijdens corona

CA-huur(2)

De huurdersbond is een belangenvereniging van private en sociale huurders. Ze geeft advies over de huurwetgeving en zoekt samen met de huurder naar een oplossing voor hun huurproblemen. Mogelijks heb je als huurder al een impact ondervonden van het coronavirus en de bijhorende maatregelen op uw huurovereenkomst.

De huurdersbonden blijven via mail en telefonisch (enkel maandag- en woensdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar), maar mogen de komende weken geen vrije spreekuren meer organiseren. Ook de afspraakmomenten werden tijdelijk afgeschaft.

Veelgestelde vragen

De huurdersbonden blijven zich in deze moeilijke en onzekere tijden inzetten om een goede dienstverlening aan te bieden. Zeker voor zwakkere profielen met beperkte of geen toegang tot internet en/of financiële of andere problemen, is dit echter niet evident. Wij vrezen dat veel huurders de weg niet meer vinden tot bij ons en tussen de mazen van het net vallen.

Via de link https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit/ krijg je een overzicht van de meest gestelde vragen met hun antwoord, mogelijks kan dit jullie al verder helpen.  Het gaat onder andere over de huur niet meer kunnen betalen, geen toegang tot kot, problemen met zoeken naar een appartement en verhuis, enzovoort. 

Ook Wonen-Vlaanderen verstrekt informatie in verband met '‘Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht' en dit via volgende link https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_bis_clean.pdf

Huursubsidie

Jammer genoeg is er geen speciale premie tijdens de coronaperiode. De gebruikelijke premies (huursubsidie en -premie) blijven wel van toepassing. Wat betreft de huurpremie: dit is voor mensen die al 4 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Hiervoor moet/kan je niets doen en krijg je automatisch. Info hier: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huurpremie-voorwaarden-voor-aanvragen-vanaf-1-mei-2019.

Een huursubsidie is dan weer steeds gekoppeld aan een verhuis (van een onbewoonbaar verklaarde woning, van een onaangepaste woning,...). Zie hier: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huursubsidie-0
 
Mensen in tijdelijke werkloosheid gaan een (automatisch) tegemoetkoming in hun energiekosten krijgen (https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur?fbclid=IwAR1nawDfHVGs9BRdMBV_GEI8MHy5G0z_tV3dgjRTXHxc37kp2JSMJSRajJc ).

Huurprijsherziening

Sociale huurders van wie het inkomen 20% daalt, kunnen zelf een huurprijsherziening vragen. Het volstaat dat hij een bewijsstuk kan voorleggen dat zijn inkomen de laatste maand met 20 procent gedaald is. De huurder moet aan de huisvestingsmaatschappij een attest van de RVA, zijn uitbetalingsinstelling of zijn werkgever overhandigen waaruit de inkomstenterugval blijkt, samen met de nodige bewijsstukken waarmee de verhuurder het huidige inkomen kan berekenen. De verhuurder kan dan nagaan of het huidige inkomen 20 procent lager ligt dan het referentie-inkomen.
 
Voor alle private huurders is het allemaal vooral afhankelijk van de goodwill van de verhuurder om een korting of gedeeltelijke kwijtschelding van de huur te krijgen.

Meer info

Huurdersbond Antwerpen vzw
Langstraat 102
2140 Borgerhout
antwerpen.huurdersbond@gmail.com
www.huurdersbond.be
Tel. 03 272 27 42

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be