naar inhoud

Steunmaatregelen gemeentebestuur

Ondersteuning

Noodfonds corona

Budgettair voorziet het gemeentebestuur 500.000 euro als kader waarbinnen maatregelen uitgewerkt worden op allerlei vlak (lokale economie, verenigingsleven…)

Extra steunmaatregelen

Voor de steunmaatregelen willen we verschillende pistes bewandelen, de gemeenteraad boog zich hierover op haar zitting van 28 april. Sommige van deze maatregelen zijn al snel in stelling gebracht en gelanceerd, anderen worden uitgewerkt.

Om dit efficiënt te doen moet het bestuur doelgericht te werk gaan en goed afwegen welke maatregelen het best zijn. Geld dat niet doelgericht wordt ingezet, is ‘helikoptergeld’, geld dat bij wijze van spreken vanuit een helikopter wordt uitgegooid zonder te weten waar het valt. Dat is verkwisting. Het is veel beter om ‘precisiecenten’ in te zetten: steunmaatregelen die gericht zijn op positieve (langetermijn-)effecten. Zo investeren we in de toekomst van onze lokale economie!

Het mag gezegd dat het gemeentebestuur nagenoeg alle belastingen op het ondernemen reeds had afgeschaft. In Essen bestaat geen ‘terrasbelasting’, geen ‘belasting op openingsuren’, geen belasting op reclameborden, op banken en financieringsinstellingen, geen belasting ‘op drijfkracht’ (en dus op industrie)... Aangezien deze in Essen niet bestaan, kunnen we ze ook niet afschaffen.

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen voor de zelfstandige ondernemer die zijn activiteit (tijdelijk) niet meer kan uitoefenen. In Vlaanderen heeft gemiddeld 40% van de bedrijven dit aangevraagd. Het college van burgemeester en schepenen bekijkt of ze voor de Essense aanvragers iets extra kunnen uitwerken.

Tijdelijke opschorting vergoeding concessies horeca

De vergoedingen voor gemeentelijke horecaconcessies vervallen a rato van de verplichte sluitingsperiode. Dit is een ondersteuning van onze horeca en tegelijk roept de gemeente ook andere eigenaars op om mild te zijn voor hun horecahuurders.

Aangepaste betalingstermijnen

De gemeente zal zich inspannen om de betalingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In plaats van de gebruikelijke 40 à 50 dagen gaan we, door extra inspanningen, dat tijdelijk terugbrengen naar 30 dagen.

Tot slot denken we nog aan de uitbouw van een buitengewone eindejaarsactie voor alle Essense ondernemers, i.s.m. Unizo Essen. Een subsidie voor het ontwikkelen van een webshop, een handige digitale Ecowijzer om de korteketenverkoop te faciliteren en een stimulans voor het Winkelhieren.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 36
e-mail
ondernemen@essen.be