naar inhoud

Coronamaatregelen in Essen

Maatregelen specifiek voor Essen na het afkondigen van de federale en provinciale fase 

Sociale bubbel van vijf

Het aantal sociale contacten wordt teruggeschroefd naar 5 vaste contacten per gezin. Een "gezin" is iedereen die onder hetzelfde dak woont. Bovendien moeten dat de komende 4 weken dezelfde contacten blijven. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend.

De bubbels zijn trouwens wederkerig: u kiest voor elkaar en klikt de bubbels aan elkaar vast. Het is dus de bedoeling dat uw huishouden enkel op bezoek gaat bij één van de huishoudens waarvan u een bezoek hebt gekregen

Uitstap met 10 personen buiten de bubbel

 • We mogen een uitstap maken met mensen buiten onze bubbel op twee voorwaarden: de hygiënemaatregelen moet je kunnen respecteren (bijvoorbeeld afstand houden) en in totaal mogen er niet meer dan 10 mensen deelnemen aan die uitstap (bijvoorbeeld een boswandeling).

 • De limiet van 10 geldt overigens ook voor recepties en banketten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zomerkampen, speelpleinwerking en ook de organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten verandert niet.

 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

Avondklok van 23.30 tot 06.00 uur

Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (van en naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.

Cafés en restaurants moeten dicht om 23.00 uur

In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot strikt 4 personen of tot een groter gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. 

Mondmasker vanaf 29 juli verplicht in heel de provincie Antwerpen 

 • In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
 • Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
 • Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.
 • UPDATE 05/08: De mondmaskerplicht wordt aangepast voor mensen met beperking en tijdens zwaar fysiek werk. Zij zullen niet verplicht zijn om een mondmasker te dragen en de politie zal de mondmaskerverplichting ook meer “met omzichtigheid” handhaven.
 

Winkels en markten

 • Winkels mogen openblijven, maar het winkelen zelf wordt wel ingeperkt. Voortaan moet je weer alleen gaan winkelen en mag je maar maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve als je op afspraak komt. Je kan wel met twee gaan winkelen als je dat doet met een minderjarige met wie je onder hetzelfde dak woont of wanneer je iemand begeleidt die hulp nodig heeft.

 • Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel - of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Sporten (update 05/08)

1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn
gesloten, zwembaden uitgezonderd.

2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
 • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een
  verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de
  protocollen
 • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
 • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
 • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
 • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

4. Voor sporten in fitnesscentra:

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

Grenzen open sinds 15 juni

Sinds maandag 15 juni kan je terug naar Nederland (en al onze buurlanden) en de meeste andere Europese binnengrenzen.

De meest recente reisinformatie vind je steeds op de website van Buitenlandse Zaken. De situatie kan immers snel veranderen. 

Alle gemeentelijke dienstverlening is terug beschikbaar

De gemeentelijke diensten werken weer als vanouds, maar houden wel rekening met de veiligheidsregels zoals voldoende afstand houden, handen wassen, maximum aantal personen ... 

De polikliniek werkt voorlopig nog niet op volle kracht.

Gemeentehuis en OCMW-gebouw

 1. Surf naar www.essen.be/digitalebalie. De kans bestaat dat je hier een antwoord vindt op je vraag.
 2. Bel of mail ons.
  Gemeentehuis: 03 670 01 30 - info@essen.be 
  Diensten Zorg en Welzijn (OCMW)gebouw): 03 690 05 50 - ocmw@essen.be
 3. Moet je toch in het gemeentehuis of het OCMW-gebouw zijn, probeer dan een afspraak te maken. 

Lokaal Dienstencentrum 't Gasthuis

Sociaal restaurant en cafetaria geopend

Om eetbonnen te bestellen, kan je van maandag tot donderdagmiddag langskomen, bellen naar 03 663 69 04 of mailen naar gasthuis@ocmw.essen.be

Een lekkere koffie of een fris drankje kan je van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur komen nuttigen in onze cafetaria.

Beperkt aanbod in activiteiten

Wat de activiteiten betreft, zullen bepaalde activiteiten nog niet doorgaan. Anderen wel, mits aanpassingen.

De volgende activiteiten kunnen WEL plaatsvinden:

 • Petanque: activiteit in openlucht, mits de spelers hun eigen materiaal meebrengen.
 • Fietswandelen:kleine groepjes kunnen buiten verzamelen en hun fietstocht afwerken volgens de richtlijnen van de fietsverenigingen.
 • Pedicure:start vanaf 11 juni. De gebruikers moeten een mondmasker dragen en hun handen ontsmetten. Neem je eigen handdoek mee.
 • Crea Bea’s:kunnen creatief bezig zijn in de cafétaria mits afstand bewaren en het meebrengen van eigen materiaal. Het onderling helpen bij naai-, haak- en breiwerkjes is niet mogelijk.

De volgende activiteiten vinden NIET plaats:

 • Bingo: te grote opkomst waardoor de sociale afstand niet kan gerespecteerd worden
 • Line dance: afstand bewaren is niet mogelijk
 • Crea Bea’s: te grote opkomst om samen in de cafetaria te zitten. We bekijken of dit later als één bubbel in een aparte ruimte kan plaatsvinden.
 • Babbelpunt: een veilige afstand kunnen we niet garanderen. Het is bovendien onmogelijk om met mondmasker de Nederlandse taal te oefenen.
 • Computercafé: het is niet mogelijk om problemen met computer of GSM op te lossen zonder de toestellen aan te raken en de sociale afstand te bewaren.
 • Boccia: Hierbij gelden dezelfde richtlijnen als bij balsporten: met name ieder zijn eigen materiaal. Tijdens dit balspel wordt het materiaal door meerdere personen aangeraakt waardoor de hygiënemaatregelen in gedrang komen.
 • Biljarten en kaarten: is een cafésport. Cafésporten mogen nog niet georganiseerd worden.

Voor de cursussen zullen we nagaan of deze vanaf september opnieuw kunnen starten.

Bibliotheek

Nieuwe openingsuren

De openingsuren van de zelfuitleen zijn:

 • ma - di - woe: 13.00 tot 20.00 uur
 • do - vr - za: 9.30 tot 13.00 uur

Hou je aan de regels

 • Kom alleen of vergezeld van één minderjarige.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Er mogen maximaal 10 klanten in de bib zijn.
 • Probeer je bezoek te beperken tot een half uur.
 • Betalen kan alleen aan de betaalautomaat. De leeszaal blijft gesloten.
 • Het inleveren van materiaal doe je via de boekenschuif.

De afhaaldienst blijft bestaan

Durf je nog niet naar de bib te gaan of behoor je tot de risicogroep, dan kan je nog steeds een boek online bestellen en afhalen. Je maakt je keuze uit de online catalogus en stuurt een mail naar bib@essen.be met vermelding van je volledige naam, je lid- of kaartnummer, je telefoonnummer en welke titels je wil ontlenen. Kan je niet mailen, bel dan naar 03 667 26 98.

Studenten kunnen in alle rust blokken in de bib. Bel even op voorhand om zeker te zijn van een plekje.

Meer info?
https://essen.bibliotheek.be/

Polikliniek

De neus-keel-oorarts ontvangt terug patiënten op afspraak in de polikliniek. De andere diensten zoals radiologie/echografie en het labo blijven voorlopig gesloten. Alle informatie vind je op onze website: https://bit.ly/3dHndRI

Sporthallen en gemeenschapscentra

Activiteiten die georganiseerd worden door een vereniging, zijn beperkt tot 50 personen. Sporthallen reserveer je via reservaties.essen.be. Douches en
kleedruimten blijven verboden terrein.

Gemeenschapscentra reserveer je via cultuur@essen.be of 03 670 01 41. De
gemeente zorgt ervoor dat het maximum aantal mensen per m² niet wordt overschreden.