naar inhoud

Update nieuwsberichten coronavirus Essen

3 april: Recyclagepark heropent op 7 april

Vanaf dinsdag 7 april zijn de recyclageparken in onze regio, ook in Essen, terug geopend, zij het met strikte regels.
In de praktijk betekent dit dat

#blijfinuwkot – zeker als je niet op het recyclagepark moét zijn…

Ondanks deze versoepeling blijft het énorm belangrijk om enkel essentiële verplaatsingen te maken, ook naar het recyclagepark. We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval, of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, om de verplaatsing NIET te maken.

We benadrukken dat dit niet alleen in het belang is van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoner zelf.

Volg de nieuwe spelregels

 1. Ongetwijfeld zullen toch een heleboel mensen naar het recyclagepark komen. We zullen dan ook de genomen maatregelen van vóór de sluiting hernemen en dus maar een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park toelaten. Met andere woorden, voor elke bezoeker die het park verlaat kan er een andere bezoek worden toegelaten.
   
 2. We hebben in het verleden gemerkt dat dit voor behoorlijke wachtrijen kan zorgen. We vragen uitdrukkelijk om enerzijds met maximum 2 personen de verplaatsing te maken, maar ook om tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. Inwoners die te voet of met de fiets naar het park komen, moeten eveneens in de wachtrij aanschuiven.

 3. We vragen om deze wachtrij te respecteren en een deel van de rijweg steeds bereikbaar
  te houden voor hulpdiensten en firma’s die containerwissels komen uitvoeren enerzijds,
  maar ook voor bezoekers die het recyclagepark weer willen verlaten anderzijds.

 4. We rekenen op onze inwoners om onze medewerkers in hun werk te respecteren en vragen hen dan ook om de instructies van onze collega's nauwgezet op te volgen. Afhankelijk van de situatie op het park zelf, zullen de parkwachters bijkomende communicatie naar de inwoners geven.

 5. De algemene regel van 1,5 meter afstand is hierbij stééds het uitgangspunt. Net daarom
  zullen onze parkwachters nu niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van zakken compost of het bedienen van de (betalings-)zuil.

 6. Er is maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten. Dit wordt gecontroleerd aan de ingang van het park, bij het inlezen van de identiteitskaart. We nemen deze beslissing om de wachtrijen zo beperkt en veilig mogelijk te houden. Dit geldt eveneens voor de bezoekers die met een KMO-kaart het recyclagepark bezoeken.

 7. We proberen waar mogelijk de containers voor alle fracties beschikbaar te stellen voor onze inwoners, met uitzondering van de inzameling van asbest, textiel en herbruikbare goederen. Wat zijn herbruikbare goederen? Dat zijn goederen die jij misschien niet meer nodig hebt, maar nog perfect bruikbaar zijn! Denk aan een tafeltje, servies, strips,... Typisch breng je zo'n items ook wel eens naar de Kringwinkel of tweedehandsmarkt...

 8. De asbestinzameling is niet mogelijk aangezien we niet beschikken over het nodige beschermingsmateriaal om asbest correct en veilig in te zamelen en bewaren. De ophalers en verwerkers van textiel en herbruikbare goederen hebben aangegeven geen mogelijkheden voor ophaling en sortering te hebben

 9. We bevestigen langs deze weg eveneens dat de inzamelperiode van landbouwfolie en medisch afval verlengd wordt tot en met 30.04.2020. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de vraag van de landbouwsector…

 10. In nauw overleg met vervoerders en verwerkers plannen we de afvoer van volle containers en het plaatsen van lege containers om zoveel mogelijk aan de vraag van onze inwoners tegemoet te komen. Aan de ingang van elk park zullen we de inwoners duidelijk informeren over de fracties die tijdelijk niet beschikbaar zijn. We vragen dan ook om deze fracties opnieuw mee te nemen en bij een volgende bezoek of bij de huis-aan-huis-ophaling aan te bieden.

Sorteer je afval op voorhand

We stimuleren inwoners om hun aanwezigheidop het park zo kort mogelijk te houden om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval langs te brengen. Daarom vragen we inwoners om thuis het afval te sorteren en ook zo in de wagen te laden. Op die manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties lossen in de juiste zone!


We aanvaarden geen cash geld op het park en vragen inwoners zoveel mogelijk contactloos te betalen aan de betaalzuil!

Meer info? www.igean.be/corona 


 

30 maart: Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn naar 4 maanden voor algemene provinciebelasting

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier.
Jaarlijks verstuurt de provincie Antwerpen de aanslagbiljetten voor de algemene provinciebelasting in maart en april. Het provinciebestuur wil evenwel absoluut voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen in navolging van andere overheden om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.

 


30 maart: Sporten in coronatijden

Door de maatregelen van de federale overheid omtrent de coronacrisis vallen veel trainingen, wedstrijden en doelen in het water. Concreet betekent dit echter niet dat je niet aan je conditie kan werken of fit kan blijven.
Je mag trouwens nog steeds buiten wandelen, lopen en fietsen. Je mag dit maximaal met twee doen, hou 1,5 meter afstand en stop nergens onderweg. Het is niet de bedoeling om tijdens de wandeling of fietstocht een uur in het park te zitten. Je moet blijven bewegen.

Er bestaan ontelbare apps en filmpjes om je hiermee te helpen. Ze zijn er voor zowel jong als oud. Hierbij een kleine lijst:

Apps

  • 7 minute training (gratis)
  • Start to run (betalend)
   • Deze app zorgt ervoor dat je op 10 weken van 0 tot 5 km kan lopen in een half uur. indien je dit al kan, zijn er ook schema's voor 10 miles, een halve marathon, ... Dit is ongetwijfeld de moment om te starten met lopen.  Je wordt erdoor geloodst door Evy Gruyaert.  Lopen is een individuele sport en doe je alleen voor jezelf.  Het is ook een democratische sport, iedereen kan lopen. We raden wel aan om te investeren in goede loopschoenen. Lopen doe je ook best op een zachte ondergrond. In Sportpark Hemelrijk kan je lopen op de Finse Piste (1 km) en in de Wildertse Duintjes is een loopomloop (2,5 km).
   • https://play.google.com/store/apps/details?id=be.energylab.start2run&hl=nl

Filmpjes

  • Het internet staat vol met filmpjes om fit te blijven. Hier zijn enkele voorbeelden van filmpjes:
   • Zowel beginnende als reeds ervaren sporters kunnen terecht op de website www.blijfsporten.be. Dit is een samenwerking tussen sport vlaanderen, Sporza en andere partners om in beweging te blijven. Deze website staat vol met filmpjes, tips en tricks, oefeningen,...
   • Speciaal voor senioren zijn er de filmpjes van 'Nederland in beweging' (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJZgM8CSpjZ-cW6cCl3KoRD-_mUVuupID). Deze oefeningen zijn aangepast aan de mogelijkheden van senioren en zijn niet te zwaar. Ze duren meestal een kwartier

#blijfsporten #blijfbewegen26 maart: Alle actieve handelszaken op één website

Het Essense IT-bedrijf 2BuildIT lanceerde de website wijblijvendoorgaan.be waarop je alle ondernemers in Essen kan terugvinden die in deze moeilijke tijden toch aan het werk proberen te blijven.: via afhaling, leveringen aan huis, webshop ...
De website maakt een onderscheid tussen food en non-food en geeft duidelijk aan wanneer er een webshop aanwezig is. Je kan uiteraard filteren op je eigen gemeente.

Blijf jij als handelaar doorgaan?

Surf dan naar https://wijblijvendoorgaan.be/ikblijfdoorgaan en vul het online formulier in. Dit is volledig gratis!


26 maart: Bib Essen start met afhaaldienst

Zolang de coronamaatregelen duren, blijft de bib gesloten. Maar voor alle boekenwurmen is er een oplossing. Je kan vanaf nu je boeken bestellen en afhalen. Vanaf maandag 30 maart kan je de boeken afhalen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
 1. Je stuurt een mail naar bib@essen.be met vermelding van:
  je volledige naam
  je lid- of kaartnummer (begint met ES..... of e:esse:.....) of je rijksregisternummer
  je telefoonnummer
  welke titels je graag zou ontlenen (max. 10 per kaart); maak een keuze uit onze
  ONLINE CATALOGUS
  Heb je geen internet of e-mail, dan kan je uitzonderlijk bellen naar 03 667 26 98, tussen 10.00 en 16.00 uur van dinsdag tot vrijdag. Houd al je gegevens bij de hand en dan spreken we telefonisch verder af.

 2. Je wacht op ons antwoord:je kan enkel materialen afhalen nadat je van ons een mail krijgt waarin een afhaalmoment wordt voorgesteld. 

 3. Heb je een bevestigd afhaalmoment, dan ga je naar de bib. In de leeszaal ligt een boekenpakket klaar op jouw naam. Zorg zelf voor een tas om de boeken in te doen.

 4. Denk aan de social distancing: houd voldoende afstand (min. 1,5 m) Er mag maar slechts één klant per afhaalbeurt toegelaten in de leeszaal. Bedankt om hiermee rekening mee te houden voor uw en onze veiligheid. 

23 maart: Grensarbeiders in cruciale sectoren kunnen nu met vignet sneller de grens over

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.

Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze:

 • Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

Website Nationaal Crisiscentrum


20 maart: Grenzen gaan dicht voor niet-noodzakelijke reizen

Sinds 20 maart om 15.00 uur zijn de grenzen in ons land afgesloten voor niet-essentiële reizen. De politie voert daarom inreis- en uitreiscontroles uit.

Nog twee grensovergangen toegankelijk

De gemeente sluit alle grensovergangen met de gemeenten Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert af met betonblokken en nadarhekken. Aan beide zijden van de grens hangt een bord waarlangs je nog wel kan passeren, mits controle door de politie. Deze twee toegangswegen zijn:
 • Grensovergang Moerkantsebaan / Hollandsebaan (Woensdrecht)
 • Grensovergang Ring / Antwerpseweg (Roosendaal)

Waarvoor mag je onder andere wel nog de grens oversteken?

We roepen op om enkel nog strikt noodzakelijke verplaatsingen te maken. Je mag naar Nederland en andersom voor volgende zaken:

 • je werkt in Nederland (vraag een attest aan je werkgever of opdrachtgever)
 • je doet aan mantelzorg over de grens
 • je verzorgt een dier over de grens
 • je kinderen worden opgevangen in een Nederlandse school (of andersom) of je hebt co-ouderschap (vraag een bewijs aan de crèche of school dat jouw kind hier wordt opgevangen).
 • goederenverkeer is toegelaten (kadert in de werksfeer)

Deze lijst wordt de komende dagen nog aangevuld.

De gemeente levert geen attesten af waarmee je toch kan reizen.

Niet tanken of winkelen over de grens

Je mag in België nog wel – alleen – naar de winkel, de apotheker of naar het tankstation, maar enkel in je heel directe omgeving. Toeristische uitjes of een wandeling over de landsgrens worden niet langer toegelaten. Ook elders (goedkoper) tanken is op dit ogenblik niet essentieel. Om te vermijden dat mensen te veel verplaatsingen maken, zullen de politiediensten Belgen en Nederlanders strenger controleren.

De politie benadrukt dat het niet alleen over verkeer over de weg gaat, ook het internationaal spoorverkeer en reizigers via de luchthaven zullen worden gecontroleerd. Het goederentransport blijft verzekerd. Ook Belgen die in het buitenland zitten, mogen terugkeren.

foto: foto@margotilborghs.be 

 

19 maart: Gemeentehuis gesloten op zaterdagvoormiddag en maandagavond

Het gemeentehuis is vanaf 18 maart enkel geopend op weekdagen van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Dat doen we om het risico op besmetting bij het personeel en de bezoeker te beperken tot een minimum.

Sinds de strengere maatregelen van 18 maart, zijn er heel wat minder bezoekers in het gemeentehuis. De gemeente ging dan ook over tot een minimumbezetting. Door sommige werknemers thuis te laten, beperken we het risico op besmetting. Als er dan toch iemand ziek wordt, hebben we voldoende reservemensen die de taken kunnen overnemen.

We beslisten dan ook om de maandagavondopening tussen 18.00 en 20.00 uur en de zaterdagopening tussen 09.00 en 12.00 uur tijdelijk stop te zetten. 

Gebruik de digitale balie

Op onze digitale balie kan je alvast heel wat dingen opvragen zoals attesten, uittreksels, aangiftes en nog veel meer.

Klik hier voor de digitale balie

Mail ons

Kan je je vraag niet telefonisch stellen tussen maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur? Mail ons dan via info@essen.be. De dienst burgerzaken kan je mailen via burgerzaken@essen.be.

 


 

19 maart: Geen papierophaling op zaterdag 4 april

Op 3 en 4 april is er in Essen papierophaling. De ophaling van 3 april gebeurt door IGEAN en gaat door zoals gepland. De ophaling van 4 april gebeurt door verenigingen en is geannuleerd.
Door de strenge maatregelen rond het coronavirus is het niet verantwoord om jeugdverenigingen de papierophalingen te laten doen. 

We hopen dat de eerstvolgende ophaling op 2 mei kan plaatsvinden. Daar communiceren we later nog over. De recyclageparken zijn voorlopig nog gesloten. We vragen daarom om het papier bij te houden.

Alvast bedankt voor jullie begrip.


18 maart: Gemeente zet ook buurtinfobrieven in om bevolking te informeren

Op woensdag 18 en donderdag 19 maart krijgen alle Essenaren een brief van de gemeente in de bus met informatie over het coronavirus. Zo willen we ook mensen informeren die niet mee zijn met de digitale kanalen.

Het nadeel van de brieven is dat er tussen het schrijven van de tekst en het verdelen van de brief enkele dagen tijd zit. Daardoor is het mogelijk dat sommige informatie niet meer juist is. Zo staat er in de brief dat het recyclagepark nog open is. Ondertussen is dat niet meer het geval. Het gemeentehuis is nog wel geopend, maar er is nu een minimale dienstverlening. Klik hier voor meer informatie over de minimale dienstverlening.

Geen Essen Info in april

Het gemeentelijk magazine Essen Info zal in april niet verschijnen. De tijd tussen het schrijven van de artikels en het verschijnen van het blad is te groot. Er zou te veel foute informatie in staan. Bovendien is de kans groot dat de maatregelen langer duren dan 5 april waardoor heel wat activiteiten zullen worden geannuleerd. Daarom kiezen we ervoor om regelmatig een nieuwsbrief te versturen naar heel de bevolking met zo recent mogelijke informatie.

Hartelijk dank voor jullie begrip.

We raden zoveel mogelijk aan om de officiële kanalen te gebruiken:

www.info-coronavirus.be en www.essen.be/coronavirus


18 maart: Alleen essentiële dienstverlening in het gemeentehuis en OCMW-gebouw

Vanaf 18 maart om 12.00 uur gelden er weer strengere maatregelen in heel het land. De gemeente werkt nu met een minimale dienstbezetting om besmetting te voorkomen.

Wat betekent deze minimale dienstbezetting voor de Essenaar?

Enkel de balies van Burgerzaken (gemeentehuis) en de Sociale Dienst (OCMW-gebouw) zijn nog bereikbaar voor essentiële zaken. De gemeentelijke gebouwen zijn niet langer vrij toegankelijk.
Bezoekers kunnen zich aanmelden via de vaste deurbel met parlofoon tijdens de openingsuren. We vragen stellig om alle niet-essentiële bezoeken uit te stellen. Probeer zoveel mogelijk af te handelen via het digitaal loket.

Naar het digitaal loket

Andere gemeentelijke dienstverlening

Toegankelijk

 • Gemeentehuis: Door de afgekondigde veiligheidsmaatregelen, schakelt het gemeentebestuur van Essen over op een beperkte dienstverlening.
  Enkel de balies van Burgerzaken (gemeentehuis) en de Sociale Dienst (OCMW-gebouw) zijn vanaf woensdag 18 maart 2020 nog bereikbaar voor essentiële zaken. De gemeentelijke gebouwen zijn niet langer vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de vaste deurbel met parlofoon. We vragen stellig om alle niet-essentiële bezoeken uit te stellen. Probeer zoveel mogelijk af te handelen via het digitaal loket.
 • OCMW-gebouw: dienst Zorg en dienst Welzijn bereikbaar voor essentiële zaken.
 • Sportpark: hou voldoende fysieke afstand (minstens 1,5 meter)

Gesloten

 • Bibliotheek
 • Sporthallen, skatepark, buurtspeelpleintjes
 • Gemeenschapscentra
 • Recyclagepark
 • Musea
 • Toeristisch kantoor VVV De Tasberg
 • Polikliniek
 • Lokaal dienstencentrum: Ook de warme maaltijden kunnen hier niet meer gegeten worden. We beseffen dat sommige mensen hier toch afhankelijk van zijn. Heb je hier nood aan, neem dan contact op met het dienstencentrum. Zij blijven bereikbaar via telefoon of mail (03 663 69 04 of gasthuis@ocmw.essen.be)

Nog vragen?

Bel het gemeentehuis op 03 670 01 30 of mail naar info@essen.be
Bel het OCMW op 03 690 05 50 of mail naar info@ocmw.essen.be 

Meer informatie over het coronavirus via www.essen.be/coronavirus 17 maart: Recyclageparken gesloten tot en met 3 april

Zonet heeft minister Demir beslist om met onmiddellijke ingang de recyclageparken te sluiten en dit tot ten minste 3 april a.s. Wij zullen deze duidelijke instructie dan ook zo toepassen.

Concreet

Alle recyclageparken worden met onmiddellijke ingang gesloten. Onze parkwachters begeleiden de aanwezige bezoekers zo efficiënt mogelijk en vragen de wachtende bezoekers om terug naar huis te keren.

Uiteraard doen wij het nodige om het park in optimale omstandigheden en met de nodige veiligheidsvoorschriften indachtig, af te sluiten.

We zullen de nodige signalisatie aan de ingang van de parken voorzien om bezoekers die nog niet op de hoogte zijn van de maatregel, hiervan op de hoogte te brengen. Daarnaast zullen we de communicatie zo breed mogelijk voeren, om inwoners zo optimaal mogelijk te informeren!

De parken zijn minstens tot en met 3 april gesloten. Het is momenteel onmogelijk om in te schatten of de maatregel daarna vervalt.

Inwoners kunnen steeds de meest recente informatie terugvinden op de website van IGEAN.

We begrijpen dat deze situatie een impact zal hebben, maar zijn ervan overtuigd dat de gezondheid van inwoners én medewerkers in dit geval primeert.


17 maart: Hulp bieden of hulp krijgen tijdens coronacrisis?

Heel wat Essenaren willen hulp bieden aan mensen die noodgedwongen thuis moeten blijven. Bijvoorbeeld door inkopen te doen, de hond uit te laten, videobellen met iemand in een woonzorgcentrum ... De gemeente brengt mensen in contact met elkaar.

Hulp bieden?

Via de website www.essen.be/essenhelpt kan je jezelf aanbieden. Kies je vrijwilligerswerk en wij proberen je in contact te brengen met iemand die jouw hulp kan gebruiken.

Hulp nodig?

De gemeente bundelt alle hulpvragen. Bel naar 03 670 01 30 of mail naar essenhelpt@essen.be en wij proberen iemand te vinden die jou kan helpen. Omschrijf duidelijk jouw hulpvraag.

#SAMENTEGENCORONA #ESSENHELPT


13 maart 2020: Gemeente past maatregelen toe van de Nationale Veiligheidsraad

De gemeentelijke veiligheidscel, onder leiding van burgemeester Gaston Van Tichelt, zat vandaag bijeen om de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad te bespreken. Vanaf 12 maart worden alle maatregelen opgelegd van uit de Federale Overheid. De gemeente past deze uiteraard toe.

De maatregelen gaan in tot en met 3 april en gelden over heel België. Kort samengevat is dit:
 • Alle lessen worden opgeschort en er is opvang op scholen voor kinderen die geen andere opvangoplossing hebben dan het inschakelen van ouderen.
 • Crèches blijven open.
 • Voor universiteiten en hogescholen probeert men zoveel mogelijk lessen online te geven. De gebouwen zijn niet gesloten.

Voor de handelszaken en recreatieve activiteiten zoals sport, cultuur, folklore …

 • Alles geannuleerd. Ongeacht of ze openbaar of privé zijn.
 • Discotheken, cafés en restaurant blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, behalve de restaurants.
 • Thuisbezorging en drive-in is toegelaten.
 • Winkels blijven open tijdens de week maar niet in het weekend.

Voedingszaken en apotheken blijven open, ook in het weekend. Zij moeten wel de hygiënemaatregelen versterken.

Wat met de gemeentelijke dienstverlening?

Toegankelijk

 • Gemeentehuis: Door de afgekondigde veiligheidsmaatregelen, schakelt het gemeentebestuur van Essen over op een beperkte dienstverlening.
  Enkel de balies van Burgerzaken (gemeentehuis) en de Sociale Dienst (OCMW-gebouw) zijn vanaf woensdag 18 maart 2020 nog bereikbaar voor essentiële zaken. De gemeentelijke gebouwen zijn niet langer vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de vaste deurbel met parlofoon. We vragen stellig om alle niet-essentiële bezoeken uit te stellen. Probeer zoveel mogelijk af te handelen via het digitaal loket.
 • OCMW-gebouw: dienst Zorg en dienst Welzijn bereikbaar voor essentiële zaken.
 • Sportpark: hou voldoende fysieke afstand (minstens 1,5 meter)

Gesloten

 • Bibliotheek
 • Sporthallen, skatepark, buurtspeelpleintjes
 • Gemeenschapscentra
 • Recyclagepark
 • Musea
 • Toeristisch kantoor VVV De Tasberg
 • Polikliniek
 • Lokaal dienstencentrum: Ook de warme maaltijden kunnen hier niet meer gegeten worden. We beseffen dat sommige mensen hier toch afhankelijk van zijn. Heb je hier nood aan, neem dan contact op met het dienstencentrum. Zij blijven bereikbaar via telefoon of mail (03 663 69 04 of gasthuis@ocmw.essen.be)

Onderwijs in Essen
De scholen in Essen hebben een gezamenlijk overleg gehad en communiceerden eenduidig naar alle ouders:

 • Alle niet-zieke leerkrachten zijn aanwezig op de scholen.
 • Scholen zijn open van 7.00 uur tot 18.00 uur. De voor- en naschoolse opvang blijft zoals ze is.
 • Er werd een gemeenschappelijke brief opgemaakt die vandaag werd verstuurd naar alle ouders. Hierin staat uitdrukkelijk vermeld dat ouders die voor opvang kunnen zorgen hun kinderen moeten thuis houden.
 • Ouders moeten hun kinderen aanmelden als zij naar school komen om te worden opgevangen.
 • Kinderen moeten per dagdeel aanwezig zijn.

Muzarto, de academie voor woord, muziek, dans en beeld sluit de deuren. Er is geen dagopvang voorzien omdat deze school geen dagonderwijs geeft.

Lokale Economie
Zoals beslist werd door de federale overheid, mogen winkels openblijven, maar niet in het weekend. Voedingszaken en apotheken zijn wel open tijdens het weekend.
Voedingskramen mogen ook in het weekend op openbare plaatsen staan. Frietkoten mogen open blijven, maar enkel voor afhalingen. Je mag er niet eten aan tafeltjes.

Er zijn echter nog veel grijze zones waar nu nog geen duidelijkheid over is. De FOD Volksgezondheid zal in de loop van de dag hier verder over communiceren.

Via www.essen.be/coronavirus word je verder doorverwezen naar Unizo en de infolijn voor vragen over economie.

De meeste recente berichten vind je trouwens ook steeds terug op www.essen.be/coronavirus.


12 maart 2020: Gemeente Essen neemt maatregelen om verspreiding van coronavirus te beperken

Naar aanleiding van het coronavirus kwam de gemeentelijke veiligheidscel bijeen om maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In de veiligheidscel waren afgevaardigden van de hulpdiensten en de gemeente vertegenwoordigd.

Tijdens het overleg nam de veiligheidscel zo veel mogelijk rekening met de richtlijnen van de centrale overheid. Om de risico’s op besmetting te voorkomen werd er beslist om alle gemeenschapscentra (GC Wildert, GC de Oude Pastorij, GC Wildert, GC zaal Rex), de gemeentelijke sporthallen (Heuvelhal, en sporthal Hemelrijk) en het lokaal dienstencentrum te sluiten tot en met 5 april. De sluiting van het dienstencentrum werd gisteren (11 maart) al gecommuniceerd. Het gaat om preventieve maatregelen. Er is geen reden tot bezorgdheid.De veiligheidscel komt morgenvoormiddag terug samen om de situatie opnieuw te evalueren. Vandaag werden alvast zo veel mogelijk verenigingen gecontacteerd om zicht te krijgen op hun activiteiten van de komende weken. Maar liefst 300 activiteiten staan op de planning.

De veiligheidscel bereidt richtlijnen en criteria voor om te beslissen over het al dan niet doorgaan van deze activiteiten. Aangezien Essen in feite een “schiereiland” is in Noord-Brabant, en het virus zich niet aan landsgrenzen houdt, zullen we rekening houden met de situatie daar en de maatregelen die in Noord-Brabant worden genomen. Maar vanavond verwacht de gemeente van de federale overheid algemene richtlijnen die mogelijk in dezelfde lijn liggen.

Concreet voor Essen betekent dit:

Sluiting van gemeenschapscentra, lokaal dienstencentrum en gemeentelijke sporthallen

Alle gemeenschapscentra (GC Wildert, GC de Oude Pastorij, GC Wildert, GC zaal Rex), de gemeentelijke sporthallen (Heuvelhal, en sporthal Hemelrijk) en het lokaal dienstencentrum sluiten de deuren tot en met 5 april. De sluiting van het dienstencentrum werd gisteren (11 maart) al gecommuniceerd.

Gemeentelijke evenementen uitgesteld of afgelast      

De gemeente stelt sowieso al haar evenementen of activiteiten uit of schaft ze af tot en met 5 april. Dus ook de activiteiten van vzw Kobie, de jobbeurs, het veiligheidsoverleg voor verenigingen op 13 maart enzovoort gaan niet door. De gemeente contacteert iedereen die een ticket heeft gekocht of die zich heeft ingeschreven voor een gemeentelijke activiteit.

Gemeentelijke dienstverlening verzekerd

De gemeentelijke diensten zoals het gemeentehuis, de diensten Zorg en Welzijn en de bibliotheek blijven toegankelijk. De leeszaal van de bib, waar veel mensen samenkomen om te praten en te drinken, wordt echter wel gesloten. Dat om de sociale afstand zoveel mogelijk te beperken.

Wat kan je zelf doen?

Je kan als burger meehelpen het virus in te perken. Zo is ‘sociale afstand’ cruciaal om de verspreiding van het virus te verhinderen. Hou daarom altijd minimaal 1 meter afstand van andere mensen en vermijd lichaamscontact.

Nuttige tips:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
  verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Vragen?                            

Veel vragen en de antwoorden over het coronavirus vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/ of via het centrale nummer 0800 14 689.

Voor de laatste updates in de gemeente Essen surf je naar www.essen.be/coronavirus. Heb je daarna nog vragen, contacteer dan de gemeente via info@essen.be of het algemene nummer 03 670 01 30. Wij noteren je vraag en proberen je een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.11 maart 2020: Wat betekent het coronavirus voor de gemeentelijke dienstverlening?

De gevolgen van het coronavirus op de gemeentelijke diensten is voorlopig klein. De grootste maatregel die we moeten treffen, is de sluiting van lokaal dienstencentrum 't Gasthuis tot en met 13 april 2020.

De gemeente volgt de adviezen van de Federale Overheidsdienst Binnenlands Bestuur. Een van die adviezen is om indoor evenementen van 1.000 personen af te gelasten. De provincie Antwerpen heeft zelfs een verbod uitgevaardigd voor het organiseren van dergelijke evenementen op haar grondgebied. In Essen vinden er de eerstkomende weken geen evenementen van die grootte plaats.

Lokaal dienstencentrum sluit de deuren

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid neemt een maatregel om (kwetsbare) ouderen te beschermen. Die maatregel houdt in dat alle lokale dienstencentra worden gesloten tot en met 13 april 2020. De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met het virus is reëel. De deuren van het lokaal dienstencentrum 't Gasthuis in de Nollekensstraat gaan dan ook onmiddellijk dicht. 

Er is dus geen mogelijkheid om warme maaltijden te eten en de activiteiten gaan niet langer door. De Minder Mobielen Centrale en de Handicar blijven wel hun diensten aanbieden zoals voorheen

De meest kwetsbare bezoekers van het dienstencentrum, blijven we uiteraard wel helpen. We zoeken een oplossing voor de grootste noden van deze bezoekers.

Woonzorgcentra gaan dicht

Woonzorgcentra De Bijster en Sint-Michaël sluiten de deuren voor externe bezoekers tot en met het einde van de paasvakantie. Externe zorgverstrekkers, stagiaires, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken krijgen wel toegang.

De boodschap is duidelijk: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Deze boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen.

De serviceflats en polikliniek

De gemeente zal de bewoners van de serviceflats sensibiliseren en hen attent maken op de algemene richtlijnen die voor de hele bevolking gelden. Mochten deze richtlijnen strenger worden, dan zal de gemeente deze onmiddellijk toepassen. 

Voor de polikliniek verandert er niets. De dienstverlening blijft zoals ze is.

Scholen nemen extra voorzorgsmaatregelen

Scholen in Vlaanderen gaan nog verder dan de algemene richtlijnen voor de hele bevolking (vermijd situaties waar veel mensen samen komen en verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen). 

Als basisprincipe geldt dat je volwassenen en externen die niet op school moeten zijn uit de school houdt en het contact tussen kinderen en volwassenen beperkt. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Concreet betekent dit dat scholen zich beperken tot lesgeven. Activiteiten zoals groepsreizen, opendeurdagen, excursies enzovoort gaan niet door. De gemeente heeft twee onderwijsinstellingen: Muzarto, academie voor woord, muziek, dans en beeld en de gemeentelijke basisschool Wigo. Ook zij houden zich aan bovenstaande richtlijnen.

De schoolvoorstellingen die de gemeente deze maand heeft gepland, worden eveneens afgelast.

Geen klasbezoeken in de bib

De werking van de bibliotheek gaat verder als gewoonlijk. Tijdens de maand maart is het Jeugdboekenweek en dan verwacht de bib 60 klassen. Deze klasbezoeken worden afgelast, in overeenstemming met de adviezen van de Vlaamse Overheid. 

Wat met jeugd- en sportkampen?

Voorlopig zijn er geen speciale maatregelen voor jeugdactiviteiten. De kriebelsportweek en omnisportweek die de gemeente tijdens de paasvakantie organiseert, gaan voorlopig door

Grote manifestaties in Essen

Zoals eerder gezegd, worden indoor evenementen vanaf 1.000 bezoekers afgelast en dat zeker tot en met 31 maart. De jobbeurs op 24 maart verwacht niet zo'n groot aantal bezoekers en vindt plaats zoals gepland. Als er natuurlijk teveel standhouders afzeggen, of de adviezen vanuit de overheid veranderen, kan het dat de jobbeurs niet doorgaat. We volgen dit op de voet!

Er zijn nog geen tekenen dat de paasmarkt op maandag 13 april niet zou kunnen doorgaan. Dit is trouwens een buitenactiviteit dus zijn de risico's op besmetting kleiner.

De tentfuiven Horrordonk op 4 april en Release op 10 april verwachten ook minder dan 1.000 bezoekers en zullen, zoals het er nu naar uitziet, plaatsvinden.

Op vrijdag 13 maart heeft de gemeente 3 voorstellingen gepland waarbij telkens 50 tot 70 kinderen aanwezig zijn. We volgen de richtlijnen van de scholen en vermijden onnodige samenkomst van grote groepen kinderen. De voorstellingen worden uitgesteld

Alle info over het coronavirus

De adviezen kunnen elk moment wijzigen. De gemeente volgt deze adviezen op de voet en zal communiceren over eventuele wijzigingen. Alle informatie over het virus vind je op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/3 maart 2020: Coronavirus COVID-19: Help jezelf en anderen

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.Je vindt alle informatie over het coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden.

Wat kan je doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-,
  long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met
  een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
  verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen
  naar het buitenland zijn af te raden.

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1.000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Meer informatie en vragen?

Heb je nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800 14 689.