naar inhoud

Tijdlijn deel 4 | Nieuws van het front

Logobevrijding-DEF

15 augustus - nieuws van het front

In de vroege ochtend van 15 augustus 1944 landden de Amerikaanse en de Franse troepen op de kust van Zuid-Frankrijk (St Tropez) om er een tweede front te vormen.

Tot november 1942 werd Zuid-Frankrijk geregeerd door het Vichy Regime, een collaborerend Frans regime onder leiding van Maarschalk Pétain. Eind 1942 werd ook dit deel van Frankrijk bezet door nazi Duitsland.

De geallieerden slaagden er al snel in om door te stoten naar het noorden. De opmars verliep dermate snel en zonder noemenswaardige tegenstand dat er al gauw sprake was van een brandstoftekort, waardoor de bevrijding van Zuid-Frankrijk vertraging opliep en het Duitse leger zich kon terugtrekken in plaats van strijd te leveren.

In Normandië waar ondertussen Generaal Patton aan het hoofd was gekomen van het derde leger, begon een spectaculaire uitbraak uit de gevestigde Bruggenhoofden die de geallieerden hadden uitgebouwd na de landing op 6 juni.

 

Ondertussen in Essen

In Essen arriveerde in het station een FLAK-trein, die bestond uit locomotieven en een aantal platte wagens (vermoedelijk 4) met daarop 88mm luchtafweerkanonnen. De wagons werden afgekoppeld en verspreid over de rangeersporen ter hoogte van Hemelrijk 51, nabij de boerderij van de familie Kerstens.

De Duitsers zouden nu langer blijven dan bij een eerdere poging. Ze begonnen met het aanleggen van versterkte verdedigingsstellingen.

Achter de boerderij werd een kuil gegraven van 6 meter lang, 4 meter breed en 2 meter diep voor de plaatsing van een radar die naderende vliegtuigen kon detecteren.

De exacte reden waarom deze opstelling in Essen werd geplaatst is niet achterhaald, maar militair tactisch lijkt het voor de hand te liggen om een belangrijk rangeerstation tussen Antwerpen en Nederland (en een spoorverbinding voor de aan- en afvoer van materieel) te beveiligen tegen bombardementen.

Het aanwezige geschut kwam meerdere malen in actie en was waarschijnlijk verantwoordelijk voor het neerschieten van een Amerikaanse B-24 bommenwerper die in Nispen nabij 'Zonneland' neerkwam. Het verhaal kan je lezen tijdens de wandeling die gaat over Schanker en Schriek.