naar inhoud

Kapvergunning

boomkap

Als je een boom wil kappen of rooien, dan heb je een omgevingsvergunning, kapmachtiging of natuurvergunning nodig. Wij leggen het verschil uit.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is de vroegere kapvergunning. Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de kapvergunning.

De omgevingsvergunning is nodig voor alle bomen met een omtrek vanaf 50 cm (geen diameter) gemeten op 1 meter hoogte.

In de verkregen vergunning wordt er meestal een heraanplant opgelegd. De heraanplant moet gebeuren zoals omschreven in de vergunning.

De kapaanvraag gebeurt via het omgevingsloketGeef je dossier zo volledig mogelijk in. Anders zijn we genoodzaakt extra informatie op te vragen en dat zorgt voor vertragingen in de afleveringstermijn van de vergunning. Links onderaan deze pagina onder 'downloads' vind je het 'stappenplan vellen van bomen' en een document 'extra info rooien bomen' terug.

Indien je echt niet in de mogelijkheid bent om deze aanvraag digitaal te doen, kan je je wenden tot de omgevingsbalie in het gemeentehuis. De administratieve diensten zullen je aanvraag digitaliseren. De 'aanstiplijst bomen' geeft duidelijk aan welke documenten je nodig hebt om je dossier te laten digitaliseren door de omgevingsbalie. Deze documenten vind je eveneens terug onder 'downloads' links onderaan op deze pagina.

 

Kapmachtiging (ANB)

Je hebt een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) als je een boom wil vellen in een privébos en het woonbos Wildert (buiten de 300 m ontboste zone). Het gaat hier om kappen van bomen in bosverband, waarbij het bos zijn bestemming blijft behouden. Meer informatie vind je via www.natuurenbos.be/vergunningen

Natuurvergunning (ANB)

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties is er een natuurvergunning nodig. Kleine landschapselementen zijn onder andere: bomenrijen, houtkanten, heggen, hagen, bermen, poelen, sloten. Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals: vennen, heiden, moerassen, houtachtige beplantingen.

Meer informatie www.natuurenbos.be/vergunningen

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be