naar inhoud

Kapvergunning

Als je een boom wil kappen, kandelaberen, kandelaren of rooien, dan heb je een omgevingsvergunning, kapmachtiging of natuurvergunning nodig. We leggen het verschil uit.

Omgevingsvergunning via Omgevingsloket

De omgevingsvergunning (vroeger kapvergunning) is nodig voor alle bomen met een omtrek vanaf 50 cm (geen diameter) gemeten op 1 meter hoogte.

In de verkregen vergunning wordt er meestal een heraanplant opgelegd. De heraanplant moet gebeuren zoals omschreven in de vergunning.

De kapaanvraag gebeurt via het omgevingsloket

Geef je dossier zo volledig mogelijk in. Anders zijn we genoodzaakt extra informatie op te vragen en dat zorgt voor vertragingen in de afleveringstermijn van de vergunning. Links onderaan deze pagina onder 'downloads' vind je het 'stappenplan vellen van bomen' en een document 'extra info rooien bomen' terug.

Als je niet in de mogelijkheid bent om deze aanvraag digitaal te doen, kun je je wenden tot de Omgevingsbalie in het gemeentehuis. 

Wat heb je nodig?

  • Je identiteitskaart om de aanvraag te laten invoeren;
  • de aanstiplijst en de nodige documenten vind je terug onder 'downloads' op deze pagina.
  • Vul deze papieren thuis zo volledig mogelijk in en breng deze mee samen met duidelijke foto’s van de locatie van de boom, een overzicht en detailzicht van de te kappen boom of bomen.

Kapmachtiging (ANB)

Je hebt een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) als je een boom wil vellen in een privébos of een bebost bouwperceel en het woonbos Wildert (buiten de 300 m ontboste zone) of weekendzone Horendonk. Het gaat hier om kappen van bomen in bosverband, waarbij het bos zijn bestemming blijft behouden.

Meer informatie over een kapmachtiging?

www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer

www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/bomen-kappen/contact

Een kapmachtiging aanvragen?

https://eloket.natuurenbos.be/

Klik dan op het vakje 'kapmachtiging'. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig. 

Het instructiefilmpje om een machtiging aan te vragen vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=TL9SWS4tF04 


Natuurvergunning (vegetatiewijzigingen)

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties is er een natuurvergunning nodig. Kleine landschapselementen zijn onder andere: bomenrijen, houtkanten, heggen, hagen, bermen, poelen, sloten. Vegetaties zijn natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiingen zoals: vennen, heiden, moerassen, houtachtige beplantingen.

Meer informatie:

www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be