naar inhoud

Erfgoed Voorkempen

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten uit de Voorkempen. Een IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren. Een geïntegreerd beleid is hiervoor noodzakelijk. Verder ondersteunt een IOED de betrokken gemeenten waar nodig.

De IOED Voorkempen is niet alleen een aanspreekpunt voor erfgoed, maar ook een belangrijke partner voor de uitvoering van projecten. Door verschillende projecten uit te voeren wordt onderzoek gedaan en wordt gewerkt aan de ontsluiting en openstelling van het onroerend erfgoed.

Gemeentelijke vertegenwoordigers: Jokke Hennekam en Guy Van den Broek
Plaatsvervangers: Steff Nouws en Tom Bevers