naar inhoud

ILV Jonk

Interlokale vereniging jeugdregio Noordkempen

Het opzet is om het jeugdbeleid op elkaar af te stemmen, een intergemeentelijk overleg te creëren en intergemeentelijke jeugdactiviteiten en projecten op te zetten.

gemeentelijke vertegenwoordigers: Arno Aerden en Helmut Jaspers (plaatsvervanger)