naar inhoud

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht.

Bij deze nieuwe regelgeving gaat het vooral om het beschermen van persoonsgegevens in de digitale wereld. De Europese Unie wil met deze AVG het vertrouwen bij burgers in de verwerking van persoonsgegevens door de overheid, maar ook door bedrijven, vergroten.

Het verwerken van persoonsgegevens is een primaire taak van de gemeenten.

Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: 'een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’.

Gemeenten hebben daarom een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om de omgang met persoonsgegevens. Wij hechten dan ook sterk aan privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. Het is onze taak om actief en doorlopend te werken aan de bescherming van privacygevoelige informatie.

Alle informatie vind je links onderaan deze pagina onder downloads.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 51
e-mail
secretariaat@essen.be