naar inhoud

Tijdelijke afwezigheid

Als je om één van volgende redenen meer dan drie maanden niet aanwezig bent op je adres, moet je dit bij de dienst burgerzaken doorgeven :

 • je bent minstens 16 jaar en afwezig om studieredenen
 • je bent afwezig om beroepsredenen voor een bepaalde opdracht in het buitenland
 • je verblijft in een strafinstelling
 • je bent beroepsmilitair of burgerpersoneel in het buitenland
 • je bent personeel van de federale politie en meer dan één jaar afwezig
 • je bent medewerker van een NGO in het buitenland
 • je bent dienstplichtige onder de wapens (enkel voor niet-Belgen)
 • je bent Belg en werkt op een diplomatieke post in het buitenland
 • je hebt therapeutische of medische verzorging nodig en verblijft daarom in een verpleeginrichting, woonzorgcentrum,…
 • je bent om een andere reden minder dan één jaar afwezig

Je blijft op deze manier ingeschreven aan je adres en vermijdt zo dat je geschrapt wordt uit de bevolkingsregisters.

Uitzonderingen

Let op : als je niet meer terugkeert naar je adres van inschrijving en bovendien geen huurder of eigenaar meer bent van de woning of je hebt geen gezinsleden meer die aan hetzelfde adres wonen en voor jouw administratie zorgen dan moet je je laten uitschrijven naar je werkelijke verblijfplaats of kan je onder bepaalde voorwaarden een referentieadres nemen.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
e-mail
burgerzaken@essen.be

E-loket