naar inhoud

Genderidentiteit

transgender

Als je overtuigd bent dat het geslacht dat vermeld staat in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit dan kan je vanaf 1 januari 2018 bij de dienst burgerzaken een procedure opstarten om de vermelding van je geslacht in je geboorteakte te laten wijzigen.

Waar

 • Bij de dienst burgerzaken van je woonplaats
 • Bij de dienst burgerzaken van je geboorteplaats als je Belg bent en niet in België woont
 • Bij de dienst burgerzaken van de stad Brussel als je Belg bent, niet in België woont en er niet geboren bent

Voor wie

 • Iedere meerderjarige die in de bevolkingsregisters is ingeschreven
 • Iedere +16 jarige die een attest van maturiteit kan voorleggen van een kinder- of jeugdpsychiater en die samen met zijn ouders de verklaring komt afleggen. Een model van dit attest kan je in de marge downloaden.

Procedure

 • Kom langs bij de dienst burgerzaken en breng je identiteitskaart mee
 • Ben je 16+ en minderjarig : breng dan het attest van de kinder- of jeugdpsychiater en je beide ouders mee
 • Wij stellen samen met jou je eerste verklaring op
 • De verklaring zal door ons doorgestuurd worden naar de Procureur des Konings die 3 maanden heeft om advies uit te brengen
 • Ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na je eerste verklaring kan je bij de dienst burgerzaken een afspraak maken om je verklaring te komen bevestigen
 • Je kan dan onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Voornaamswijziging

Meerderjarigen

De procedure om je voornaam te wijzigen,  vind je hier.

Minderjarigen vanaf 12 jaar

Om je geslacht te kunnen wijzigen, moet je minstens 16 jaar zijn; wel kan je vanaf 12 jaar je voornaam laten wijzigen.  De procedure is dezelfde als deze voor meerderjarigen maar het verzoek moet ook door jouw ouders ondertekend worden.  Bovendien moet je een verklaring op eer meesturen.  Je kan die verklaring downloaden in de marge van deze pagina.

Meer informatie

De FOD Justitie voorziet een uitgebreide informatie en modelformulieren.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

Op transgenderinfo.be vind je veel praktische informatie over alles wat te maken heeft met transseksualiteit.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
e-mail
burgerzaken@essen.be