naar inhoud

Veelgestelde vragen herinrichting Over d'Aa

bewonersvergadering Over d'Aa

Tijdens de bewonersvergadering van 30 augustus 2017 werden er heel wat vragen gesteld over de heraanleg van Over d'Aa. De vragen gingen voornamelijk over fase 1, van de Ringt tot aan het kruispunt met de Postbaan. Wij sommen hier even alle vragen en antwoorden op:

Vragen van buurtbewoners

VRAGEN OVER VERKEERSINFORMATIE

Blijven de bushaltes na de werken op dezelfde plaats?

Ja, ze komen na de werken terug op ongeveer dezelfde locatie. Tijdens de werken verdwijnen de haltes op Over d’Aa en wordt de halte kleuterschool verplaatst naar het kruispunt Postbaan – Schanker. Deze tijdelijke halte krijgt een verharding.


De omleiding wordt eenrichtingsverkeer. Vanuit Essen loopt het traject via Schanker en de Postbaan, en zo noordelijk richting Steenpaal  en Essendonkbos.  Is het niet veiliger om het verkeer andersom te leiden?

Door de werken aan de Essensteenweg in Nieuwmoer, en in overleg met de verkeerspolitie, zijn alle partijen tot deze omleiding  gekomen. De snelheid op de omleiding wordt overal teruggebracht naar 50 km/u. De politie zal de snelheden opvolgen en indien nodig ook handhaven.


De omleidingsweg loopt noordelijk via Essendonkbos. Komen er tijdelijke stoplichten ter hoogte van de Ringweg?

Er komt een plaatselijke snelheidsbeperking van 50 km/u in plaats van 70 km/u. Tijdelijke lichten komen er niet. Als blijkt dat de situatie onvoldoende veilig is, zijn verkeerslichten nog steeds een optie.


Hoe zal de verkeersomleiding in fase 2 lopen?

Dat is nog niet concreet bekeken. De mogelijkheden zijn sowieso beperkt, omdat Over d’Aa weinig zijstraten heeft.


Als er werken bezig zijn aan de oneven zijde, kan je dan nog op je oprit aan de even zijde (en vice versa)?

De aannemer dient maatregelen te nemen om de hinder tot een minimum te beperken. Dit betekent dus ook: ervoor zorgen dat de bewoners zoveel mogelijk hun huizen kunnen bereiken, ook met de wagen. Hiervoor wordt onmiddellijk na de rioleringswerken minderhindersteenslag aangebracht. Op sommige momenten kan het wel zijn dat je niet met je wagen op je oprit kan. De aannemer zal deze bewoners steeds tijdig verwittigen.


VRAGEN OVER VERKEERSVEILIGHEID

Worden de putdeksels e.d. voldoende stabiel gemonteerd, zodat ze op termijn niet voor geluidsoverlast zullen zorgen wanneer zware voertuigen erover rijden?

De nieuwe weg heeft meerdere funderingslagen. Er is bij het plannen rekening gehouden met het gewicht van het verkeer dat een baan als Over d’Aa genereert. Spoorvorming e.d. zou geen probleem mogen vormen. De huidige klinkers verdwijnen, wat voor minder lawaai zal zorgen. Hiernaast zal de politie op geregelde tijdstippen toezien op de handhaving van de verkeerscode. 


Vormt de doortocht van grote bussen geen probleem met de bochten in het nieuwe ontwerp?

Daar werd rekening mee gehouden. De bestaande rijweg wordt verbreed van 5 meter tot 5,50 meter. Hiernaast moet elke bestuurder altijd de wegcode en plaatselijke snelheidsbeperkingen respecteren. Klachten over te snelle bussen worden doorgegeven aan De Lijn.


Heel wat verkeer dat uit de Postbaan komt steek achteloos Over d’Aa over, hoewel de Postbaan geen voorrangsweg is. Wordt hier iets aan gedaan?

De situatie is duidelijk: er staan haaientanden geschilderd op de Postbaan ter hoogte van het kruispunt, wat betekent dat je altijd voorrang moet verlenen aan het verkeer van Over d’Aa. De nieuwe situatie zal dit nog duidelijker maken. We voorzien gepaste maatregelen tijdens de werkzaamheden.


Biedt het ontwerp een oplossing voor de gevaarlijke situaties telkens een vrachtwagen Over d’Aa wil op- of afrijden?

Er werd rekening gehouden met de draaicirkel van grote voertuigen. Elke bestuurder zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie.


Zal een verbreding van Over d’Aa de snelheid in de straat niet nog opvoeren?

Er is bewust gekozen voor wisselende zij- en parkeerstroken, waardoor de weg visueel smaller wordt. Uit verkeersstudies blijkt dat dit een vertragend effect heeft op het verkeer. De weg krijgt een nieuwe breedte van 5,50 meter, terwijl de standaardbreedte in Vlaanderen voor vergelijkbare wegen en weggebruikers feitelijk 6 meter bedraagt.


De wagens van vandaag zijn breder dan vroeger. Worden de parkeerstroken voldoende breed?

De parkeervakken op Over d’Aa zullen na de heraanleg 10 centimeter  breder zijn dan vandaag het geval is: van 1,70 naar 1,80 meter. De lengte van de parkeervakken wordt nagenoeg overal dezelfde. De nieuwe parkeerstroken komen afwisselend aan de even en oneven zijde en bieden telkens plaats aan circa 10 wagens.


VRAGEN OVER WEGENWERKEN

Worden de distributiekasten in de grond verwerkt? Op deze manier creëren we meer ruimte op het voet- en fietspad.

Nee, de kastjes blijven bovengronds om makkelijker herstellingen toe te laten. Wel proberen we ze overal zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen.


Zijn de perceelplannen op individueel niveau beschikbaar?

Ja, de plannen zijn beschikbaar op de gemeentelijke website via www.essen.be/overdaa Je kan gedetailleerd inzoomen op de pdf-bestanden.


Er komt nieuwe led-straatverlichting op de rooilijn. Wat met de huizen die pal op de rooilijn staan?

Dat gaan we per situatie bekijken.


Maakt de gemeente vooraf een plaatsbeschrijving van alle woningen?

De gemeente voorziet geen plaatsbeschrijving. Het staat elke bewoner uiteraard vrij om zelf foto’s te nemen van hun woning.


Wordt het nieuwe voet- en fietspad in asfalt, beton of klinkers aangelegd?

Die keuze is nog niet gemaakt. Die beslissing volgt spoedig.


Zullen bomen en struiken langs het voet- en fietspad de al schaarse ruimte niet beperken?

De hagen e.d. dienen door de eigenaars te worden gesnoeid. Indien deze de vrije doorgang belemmeren, zullen wij hen aanschrijven om hun overhangende hagen op te snoeien. Dat gebeurt nu ook al systematisch.


VRAGEN OVER RIOLERINGSWERKEN

Alle bewoners staan in voor de afvoer van het afval- en regenwater op privé-domein. Wat met de onbebouwde percelen?

Op deze plaatsen voorziet de aannemer wachtaansluitingen.


Wanneer moet elke bewoner klaar zijn met zijn deel van de gescheiden afvoer?

Op het eind, als ook de aannemer klaar is met het plaatsen van de buizen. In het voorjaar van 2018 is vroeg genoeg, maar eerder mag uiteraard ook al. Gescheiden afvoer dat klaar is voor de werken van de aannemer, wordt door de aannemer ineens op de nieuwe riolering aangesloten. Anders worden de aansluitputjes voorzien en dien je zelf hierop aan te sluiten.


Een tiental woningen nabij de Kleine Aa zouden hun hemelwater rechtstreeks kunnen afwateren in de rivier. Bestaat deze mogelijkheid?

In de praktijk kan dat. Wel is hiervoor de toelating nodig van de beheerder van de waterloop, met name de Provincie. We zullen hen de vraag stellen.


VARIA

Blijven de winkels toegankelijk tijdens de werken?

Het gemeentebestuur wil speciale aandacht besteden aan de handelszaken die in de werfzone gelegen zijn en zal tijdens een handelaarsvergadering op 11 september (om 20.00 uur in de raadzaal) specifieke vragen beantwoorden.


Kunnen we de gemeente ook buiten de openingsuren bereiken tijdens de werken?

Als er zich onveilige situaties voordoen, is de politie altijd bereikbaar via 03 620 29 29 of via info@pzgrens.be. Voor andere vragen kan je de gemeente tijdens de openingsuren bereiken via de Omgevingsbalie op het nummer 03 670 01 47 of via overdaa@essen.be.

Openingsuren

Technische dienst

  • maandag9 - 12 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be