naar inhoud

Inclusie

HET SPEELPLEIN VAN ESSEN WERKT AAN INCLUSIE

Voor wie?

Het speelplein van Essen wil openstaan voor zoveel mogelijk kinderen. Op dit moment zetten we ons in om kinderen met een beperking en kinderen met een andere moedertaal te laten meespelen op het speelplein.

Waarom?

Door te werken aan inclusie willen we onze werking beter afstemmen op een diversiteit aan kinderen met hun eigen talenten en mogelijkheden. Door te werken aan inclusie willen wij dus de kwaliteit van het speelplein verbeteren.

Hoe?

Aan ouders wordt gevraagd om contact op te nemen met de jeugddienst wanneer zij hun kind voor de eerste keer willen inschrijven voor het speelplein. In een kennismakend gesprek zal in overleg bekeken worden wat er mogelijk is. Ook tijdens de zomer wordt er regelmatig een babbeltje gedaan. Kinderen met een beperking die geen individuele begeleiding nodig hebben, kunnen iedere dag komen spelen. 

Op het speelplein zijn de coördinatoren het aanspreekpunt voor inclusie.