naar inhoud

Grof vuil

grof vuil

Onder grof vuil verstaan wij huishoudelijk restafval dat door zijn gewicht, aard of omvang niet in de afvalcontainer kan.

Toegelaten

Onbruikbare meubelen, versleten tapijten, oude matrassen, oud ijzer, alle apparatuur die op het containerpark ingezameld wordt onder de noemer elektrische en elektronische toestellen, ...


Niet toegelaten

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, steenpuin of zand, vuilzakken met huisvuil, autobanden, afbraakhout en bouwafval, KGA, GFT+, papier en karton, glas, textiel.


Hoe en wanneer?

  • De huis-aan-huisophaling wordt om de twee maanden op een vastgestelde datum (zie  de afvalkalender) georganiseerd.
  • Je belt minstens één week vooraf met de dienst milieu en geeft de hoeveelheid en aard van afval op. Na de ophaling ontvang je hiervoor de factuur.
  • Per adres en per ophaling mag maximaal 3 m³ meegegeven worden in goed samengebonden en hanteerbare delen.
  • Plaats je grof vuil op tijd buiten (ten vroegste vanaf 19.00 uur de dag voor de ophaaldag). De ophalingen gebeuren tussen 6.00 en 22.00 uur.

Herbruikbaar grof vuil en afgedankte elektrische en elektronische toestellen (AEEA) worden gratis opgehaald door De Kringwinkel De Cirkel uit Brecht (telefoon 03 313 49 66).

Bedrag

  • 35,00  euro voor het ophalen van maximum 3m³ recupereerbaar grof vuil, metalen, sloophout en afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
  • 45,00 euro voor het ophalen van maximum 3m³ niet-recupereerbaar grof vuil (zoals tapijten, matrassen, zetels) of waarbij zich recupereerbaar grof vuil, metalen, hout van meubelen of afgedankte elektrische of elektronische apparaten bevindt. 

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be