naar inhoud

Opvang van asielzoekers in Essen: de feiten

OCMW Essen
De federale regering legt een evenwichtige verspreiding op van het aantal vluchtelingen over de steden en gemeenten in ons land. Ook het OCMW van Essen moet helpen bij de opvang en begeleiding van deze mensen. Hoe zit dat nu feitelijk? Wij zetten een aantal zaken op een rijtje!

Over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers doen de wildste geruchten en vooroordelen de ronde. Even de feiten schetsen zoals ze zijn, aan de hand van deze 11 vragen:

1. Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling?

De termen asielzoeker en vluchteling worden voortdurend door elkaar gebruikt. Strikt genomen kan iedereen die een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend, asielzoeker genoemd worden. Diegene die voldoen aan de criteria van het Verdrag van Genève (= vervolging op grond van politieke of religieuze overtuiging, nationaliteit, ras of behorend tot een sociale groep) kunnen erkend worden als vluchteling. Personen met risico op ernstige schade bij terugkeer naar eigen land (doodstraf of executie, foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, ernstige bedreiging door willekeurig geweld door conflict), krijgen subsidiaire bescherming.

2. Hoeveel asielzoekers zijn er in Essen (20 februari 2019)?

Er zijn 21 opvangplaatsen in Essen waarvan er momenteel 20 bezet zijn. Het gaat om 6 alleenstaande mannen en de rest zijn gezinnen. 

3. Waar komen deze asielzoekers vandaan?

Afghanistan (9), Irak (5), Eritrea (3), Iran (1), Jemen (1), onbepaald (1).

4. Hoeveel erkende vluchtelingen zijn er in Essen (28 februari 2019)?

Er wonen momenteel 65 erkende vluchtelingen in Essen. De meesten onder hen komen uit Syrië, Eritrea en Congo.

5. Gaan er nog asielzoekers komen?

Het ziet ernaar uit dat de komende jaren nog asielzoekers naar Europa zullen komen. Veel hangt af van het federaal spreidingsplan dat bepaalt waar in ons land asielzoekers worden opgevangen. 

6. Waarom komen ze naar Essen?

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) wijst vluchtelingen toe aan de OCMW’s van gemeenten. Het werkt met een spreidingsplan. Het doel is om de asielzoekers evenwichtig te spreiden over de verschillende gemeenten van ons land.

7. Wat kost de opvang van asielzoekers?

Het OCMW ontvangt een forfaitaire subsidie van Fedasil om hulp te bieden aan de asielzoekers die het opvangt. Dat komt neer op 40 euro per dag per persoon. Met dat geld betaalt het OCMW:

  • Onderdak in een gemeubelde woning
  • Wekelijks leefgeld van 60 euro voor voeding, hygiëne en kledij
  • Medische hulpverlening
  • Begeleiding: de maatschappelijk werker staat de asielzoeker bij in de asielprocedure, integratie in de buurt enz.

8. Krijgen deze mensen een leefloon?

Neen, zij krijgen enkel leefgeld. Ze moeten zelf instaan voor hun levensonderhoud, waarvoor ze wekelijks 60 euro krijgen van het OCMW. Met dat geld moeten ze eten en andere levensmiddelen kopen.

9. Kunnen asielzoekers verplicht worden om te werken? 

Wettelijk gezien kunnen asielzoekers niet verplicht worden om te gaan werken. Asielzoekers mogen wel werken na een wachtperiode van 4 maanden vanaf de asielaanvraag.

10. Hoe lang blijven de asielzoekers hier ?

Als hun procedure afgelopen is en ze worden erkend als vluchteling, mogen ze in België blijven en dan moeten ze de woning van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verlaten. Deze locaties zijn namelijk alleen bestemd voor asielaanvragers. Erkende vluchtelingen hebben zelf alle rechten en plichten van een doorsnee EU-burger.

11. Waar in Essen worden de asielzoekers opgevangen?

Vooral in wijk Centrum en het Paviljoen.

 

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 30
e-mail
welzijn@essen.be