naar inhoud

Hoe zal de nieuwe Over d'Aa eruitzien?

slideshow postbaan

3 zones

Om de werken overzichtelijk te houden, splitsen we de werken op in 3 zones:

  • Zone 1: van net voorbij het kruispunt met de Ringweg tot aan het kruispunt Steenpaal/Postbaan (50km/u)
  • Zone 2: van het kruispunt Steenpaal/Postbaan tot aan het tankstation (50 km/u)
  • Zone 3: van aan het tankstation tot en met het kerkplein van Horendonk (30 km/u)


Gescheiden rioleringsstelsel

Over de gehele lengte van Over d’Aa wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, om het afval- van het hemelwater te scheiden.

In de loop van de werken zullen op elk perceel aanpassingen moeten gebeuren om de aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk te maken. Je krijgt daarbij alle hulp en info van een afkoppelingsdeskundige van Infrax.

Heraanleg aansluiting Melkerijstraat

De aansluiting van de Melkerijstraat op Over d’Aa wordt meegenomen in de heraanleg. Daarbij wordt rekening gehouden met de vrachtwagens die van de ring komen en deze scherpe bocht ook moeten kunnen nemen.

Veiliger oversteken op het kruispunt Steenpaal/Postbaan

Om ruimte te winnen wordt de groenzone op het pleintje aan de Postbaan vervangen door een groenscherm. Er komen ook ondergrondse glascontainers in plaats van bovengrondse. Op het kruispunt wordt een bocht aangebracht in de weginrichting, zodat het autoverkeer trager en veiliger verloopt. Op het pleintje worden duidelijke parkeervakken afgetekend.

Trager verkeer door asverschuivingen

In zone 2 en 3 worden asverschuivingen aangebracht. Deze verspringingen in de weg zorgen ervoor dat de auto’s trager rijden en de verkeerssituatie voor alle weggebruikers veiliger wordt.

Parkeervakken tussen bomen

Over de volledige Over d’Aa wordt het beurtelings links en rechts parkeren. De parkeerruimtes zijn 1,8 meter breed en worden telkens afgebakend door 2 bomen.

Breder gecombineerd voet- en fietspad in enkele richting in zone 1 en 2

In zone 1 en 2 leggen we aan beide kanten van de weg een nieuw gecombineerd voet- en fietspad (1,85 m) aan, in enkele richting. Fietsers richting Horendonk fietsen vanaf nu dus aan de zuidzijde van de weg, fietsers richting Essen aan de noordzijde. Het fietspaddeel is 1,1 meter en het voetpaddeel is 0,75 meter. Om de scheidingslijn tussen fiets- en voetpad aan te geven zullen klinkers in twee verschillende kleuren gebruikt worden. De weg is 5,5 meter breed in zone 1 en zone 2.

In- en uitritten vrachtwagens gecontroleerd

Op verschillende punten op Over d'Aa zijn er in- en uitritten voor vrachtwagens. Met het oog op de nieuwe wegbreedte hebben we al deze locatie gecontroleerd en ervoor gezorgd dat de in- en uitritten toegankelijk blijven.

Creatie van een woonerf in de dorpskern

In zone 3, die zich pal in de dorpskern bevindt, creëren we een extra veilige woonerfsituatie. De voetpaden (2,2 meter), fietssuggestiestroken (1,5 meter) en de rijbaan worden op hetzelfde niveau getrokken, waardoor we duidelijk maken dat hier geen snel verkeer gewenst is. De woonerfsituatie loopt door tot in een groot stuk van Dreveneind.

Aan de kerk komen er extra parkeerplaatsen bij aan de kerk. In totaal zullen er twee aparte parkeerterreinen zijn. Ook hier wordt de bovengrondse glascontainer vervangen door een ondergrondse.

Openingsuren

Technische dienst

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdagGesloten - O.L.V. Hemelvaart
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be