naar inhoud

Afvalophaling

afvalophaling

Hier vind je alle informatie over sorteren, sorteerregels, GFT, PMD, papier en karton, huisvuil of restafval, grof vuil, klein gevaarlijk afval en glas. Ook voor anderstaligen is er alle nodige informatie (onder downloads).

Vragen over de afvalophaling?