naar inhoud

Recyclagepark voor KMO's en zelfstandige ondernemers

Containerpark 3

Hoe krijg ik toegang tot het recyclagepark?

Je hebt als KMO of zelfstandig ondernemer alleen toegang tot het recyclagepark met een speciale toegangskaart. De kaart is voorzien van een uniek volgnummer, dat gekoppeld wordt aan je bedrijfsgegevens.

Je moet het volgende doen om een toegangskaart te krijgen:

 1. Je vult het invulformulier op de website van IGEAN
 2. Je schrijft de waarborg van 5,00 euro over op het rekeningnummer BE42 091-0190436-54 met de vermelding 'waarborg' en het btw-nummer van je bedrijf.

IGEAN maakt de toegangskaart voor je aan en stuurt deze, na het ontvangen van de waarborg, per post naar je bedrijf op.

Je kan het invulformulier ook afdrukken en volledig ingevuld mee naar het recyclagepark nemen. De recclageparkwachter maakt de toegangskaart dan ter plaatse voor je aan. De waarborg moet je bij ontvangst van de kaart cash betalen.

Aan de ingang van het recyclagepark staat een registratiezuil waarin de toegangskaart moet worden ingebracht. De kaart wordt “gelezen” en als ze “herkend” wordt, zal de slagboom automatisch openen, waarna je kan binnen rijden.


 Tips

 • Hou je toegangskaart klaar als je op het recyclagepark toekomt.
 • Zorg dat je het btw-nummer van je bedrijf bij de hand hebt.
 • Lukt het lezen van de toegangskaart niet meteen en verschijnt er een boodschap op het scherm? Haal de toegangskaart dan uit de gleuf, wrijf eens over de chip om eventuele stofjes te verwijderen en probeer opnieuw.


Betalen volgens gewicht

De kostprijs van de afvalstoffen waarvoor je moet betalen wordt bepaald aan de hand van het gewicht. Dit gebeurt met een geijkte weegbrug. De weegbrug registreert de hoeveelheden per schijf van 5 kg. De afronding van de weging gebeurt zowel naar boven als naar beneden.

 

Aangepaste tarieven incl. btw vanaf 1 september 2015

niet-recupereerbaar afval

KMO’s en zelfstandigen *

 • Grofvuil *
 • gemengd bouw- en sloopafval
 • asbesthoudend afval

0,20 euro/kg

recupereerbaar afval

 

 • kalkplaten en cellenbeton
 • grond
 • vlak glas

0,07 euro/kg

 • zuiver steenpuin
 • hout
 • groenafval
 • landbouwfolie

0,07 euro/kg

 • piepschuim (zak 1500 liter)

5 euro/zak

 • zuivere plastic folies (zak 300 l)
 • 4 euro/zak
 

 

*   Grofvuil is afval van huishoudelijke oorsprong dat te groot is voor de huisvuilzak of -container, ook nadat je het verkleinde. Voorbeelden van grofvuil zijn matrassen, linoleum, afbraakmaterialen …
Indien je huisvuil op het containerpark aanbiedt, zal dit dan ook steeds geweigerd worden door de recyclagepark-wachters.


Hoe betalen?

Aan de uitgang van het betalend gedeelte staat een betaalzuil. Nadat je al de afvalstoffen in de juiste container hebt gedeponeerd, steek je je identiteitskaart in de betaalzuil. Op het scherm lees je af hoeveel je moet betalen.

Betalen gebeurt met je betaalkaart of kredietkaart (Visa of Master).

Nieuw! 

Elk kwartaal krijgen de bedrijven een factuur van de door hen achtergelaten afvalstoffen op het recyclagepark. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de geregistreerde gegevens op de toegangskaart van het bedrijf.

Betaal je liever vooraf?

Als je liever niet op het recyclagepark betaalt, kan je ook vooraf een voorschot betalen. Het voorschot is een vast bedrag van 100,00 euro.

Het werkt als volgt:

 1. Je schrijft 100,00 euro over op het rekeningnummer BE42 091-0190436-54 van IGEAN met de vermelding 'voorschot'  en het btw-nummer van je bedrijf.
 2. Nadat IGEAN het voorschot ontvangen heeft, wordt dit bedrag als een positief saldo aan je toegangskaart toegekend. Vervolgens wordt je voorschotfactuur per post naar je bedrijf gestuurd.
 3. Wanneer je resterend saldo minder dan 25,00 euro is, ontvang je een bericht van IGEAN met de vraag om opnieuw 100,00 euro over te schrijven.

Opgelet: Je kan pas met voorschotfacturen werken indien IGEAN een toegangskaart voor je bedrijf heeft aangemaakt. Anders kan het voorschot niet aan je toegangskaart toegekend worden.

 

Belangrijk!

 • KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen met bedrijfsafval, dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, op de recyclageparken terecht.
 • Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf aanvaard. De afvalstoffen moeten gesorteerd naar het recyclagepark gebracht worden. Enkel voertuigen met een maximum toegelaten massa (MTM) tot 12 ton krijgen toegang tot het recyclagepark.
 • Afval moet verplicht gesorteerd worden. Afval dat ongesorteerd als grofvuil wordt aangeleverd, wordt door de recyclagepark-wachter geweigerd.

Meer info

Voor meer info kan je steeds terecht op de website van IGEAN.

Openingsuren

Milieudienst

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be