naar inhoud

Eikenprocessierups

Linten en borden

De milieudienst heeft alle eikenbomen en hun locaties alvast in kaart gebracht. Op de plekken met overlast zal de gemeente linten en borden plaatsen. Op deze manier kan je de getroffen straten zoveel mogelijk vermijden of rekening houden met de lokale overlast.

Kleurencode

Afhankelijk van waar er eikenprocessierupsen zijn, krijgen bomen een kleurtje dat bepaalt hoe we ermee omgaan. Op sommigen plekken, bijvoorbeeld in het midden van een bos, laten we de rupsen ongemoeid. Andere plekken met een nest, bijvoorbeeld aan een speelpleintje of langs een drukke fietsroute, pakken we heel stevig aan.

Natuurlijke vijanden

Overal in Essen werden intussen al meer dan honderd vogelnestkastjes uitgezet. Vooral de koolmees vormt een geduchte concurrent van de eikenprocessierups. Ook wordt rond bermbomen dit voorjaar niet gemaaid, zodat daar onder andere de sluipwesp - nog zo'n natuurlijke vijand van de rups - meer kans maakt. Een bedrijf zal de gemeente bijstaan bij de bestrijding. Ook inwoners zullen voor de bestrijding op hun privaat domein tegen een vastgesteld tarief een beroep kunnen doen op de firma.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur