naar inhoud

Over d' Aa

 


Een nieuw wegdek en betere riolering

Op maandag 6 november 2017 startte de aannemer met FASE 1 (van de Ring tot aan de Postbaan) van de herinrichtingswerken aan Over d’Aa. Samen met haar partners maakt de gemeente werk van een nieuw wegdek, een nieuwe weginrichting en een nieuw rioleringsstelsel. De nieuwe weg van de ring tot aan de Postbaan zou klaar moeten zijn voor de start van de zomervakantie. Vervolgens beginnen we aan Fase 2 (van de Postbaan tot aan de kerk). We hopen de volledige heraanleg klaar te krijgen half 2019.

Een nieuwe en veilige weginrichting

De huidige weginrichting op Over d’Aa laat op vele plaatsen te wensen over. De parkeerstroken en de voet- en fietspaden zijn te smal en het wegdek is in slechte staat. Daarom vernieuwt de gemeente alles van net voorbij het kruispunt met de Ringweg, tot aan het kerkplein van Horendonk. Er komen nieuwe parkeerstroken met bomen, een nieuw voetpad en fietssuggestiestroken. Een nieuw wegdek zorgt voor een betere veiligheid en meer rijcomfort: van de Ringweg tot de woonkern van Horendonk komt nieuw asfalt, het plein van Horendonk en omgeving krijgt een aantrekkelijk dorpsuitzicht met betonklinkers.

Hemel- en afvalwater worden gescheiden

De riolering wordt niet enkel vernieuwd. Infrax vervangt het bestaande, gemengde rioleringsstelsel ook door een gescheiden rioleringssysteem. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar de Kleine Aa en de Roosendaalse Vaart wordt geloodst, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie afgevoerd wordt. Dit systeem zorgt voor zuiverder drinkwater, is beter voor het milieu en helpt, dankzij een goede waterbuffering, overstromingen voorkomen. 

Fase 1 opgedeeld in drie werfzones

Fase 1 van de werken aan Over D’Aa verloopt in drie werfzones:

  • Werfzone 1: van het Klaverpad tot aan transport Schrauwen
  • Werfzone 2: van het kruispunt Watermolenstraat/Melkerijstraat tot het Klaverpad
  • Werfzone 3: t.h.v. transport Schrauwen tot aan het kruispunt Postbaan/Steenpaal

Wat met het verkeer?

Omwille van de complexiteit van de werfwerken heeft de gemeente Essen, in samenspraak met aannemer Ambaro, beslist om doorgaand fietsverkeer niet langer over Over d’Aa te leiden. De volledige breedte van de weg wordt opengebroken om de nodige rioleringswerken en huisaansluitingen te kunnen doen waarna er minder-hinder steenslag komt. De lokale, zwakke weggebruikers worden ter hoogte van de werken "overgezet". Zij geraken met de fiets of te voet altijd tot aan hun woning. Met de auto is het ter hoogte van de werken niet mogelijk om te passeren.

Fietsers volgen vanaf donderdag 8 maart de omleidingswegen, zoals dit eerder al gebeurde gedurende de werken aan de grote betonnen prefabconstructies ter hoogte van de firma Schrauwen en de waterloop Kleine Aa.

Snelheid op Ringweg wordt verlaagd naar 50 km/u

Fietsers moeten vanaf 8 maart gebruikmaken van de omleidingswegen Postbaan/Schanker en Steenpaal/Essendonkbos. Aan de oversteek van de Ringweg aan het kruispunt met Essendonkbos wordt de snelheid op de Ringweg verlaagd naar 50 km/u. De gemeente zal er extra verkeersborden plaatsen die waarschuwen voor overstekende fietsers.

Gemachtigd opzichter tijdens schoolpiekuren

Een gemachtigd opzichter zal tijdens de spitsuren van de school de schoolgaande jeugd helpen oversteken. De verkeerspolitie volgt de veiligheidssituatie op de voet en bekijkt of de maatregelen voldoende zijn of aangepast kunnen worden.

De straten Steenpaal, Essendonkbos en Schanker (in Schanker blijft het stuk vanaf de Nieuwmoersesteenweg tot aan de waterloop Over d'Aa tweerichtingsverkeer. Vanaf de waterloop tot aan de Postbaan is er éénrichtingsverkeer) worden tijdens de eerste fase éénrichtingsverkeer. 

 

 

De bussen van de Lijn zullen ook de omleiding volgen via Schanker en kunnen tijdens de werken de bushaltes aan Over d'Aa niet bedienen. De halte aan de kleuterschool in de Postbaan wordt verhuisd naar het kruispunt met Schanker/Postbaan.

 

 

 

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht bij de Dienst Openbare Infrastructuur op het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken