naar inhoud

Over d' Aa

 


Een nieuw wegdek en betere riolering

Op maandag 6 november 2017 start de aannemer met FASE 1 (van de Ring tot aan de Postbaan) van de herinrichtingswerken aan Over d’Aa. Samen met haar partners maakt de gemeente werk van een nieuw wegdek, een nieuwe weginrichting en een nieuw rioleringsstelsel. De werken in fase 1 duren zo’n 150 werkdagen. Dus de nieuwe weg van de ring tot aan de Postbaan zou klaar moeten zijn eind mei 2018. Vervolgens beginnen we aan Fase 2 (van de Postbaan tot aan de kerk). We hopen de volledige heraanleg klaar te krijgen half 2019.

Een nieuwe en veilige weginrichting

De huidige weginrichting op Over d’Aa laat op vele plaatsen te wensen over. De parkeerstroken en de voet- en fietspaden zijn te smal en het wegdek is in slechte staat. Daarom vernieuwt de gemeente alles van net voorbij het kruispunt met de Ringweg, tot aan het kerkplein van Horendonk. Er komen nieuwe parkeerstroken met bomen, een nieuw voetpad en fietssuggestiestroken. Een nieuw wegdek zorgt voor een betere veiligheid en meer rijcomfort: van de Ringweg tot de woonkern van Horendonk komt nieuw asfalt, het plein van Horendonk en omgeving krijgt een aantrekkelijk dorpsuitzicht met betonklinkers.

Hemel- en afvalwater worden gescheiden

De riolering wordt niet enkel vernieuwd. Infrax vervangt het bestaande, gemengde rioleringsstelsel ook door een gescheiden rioleringssysteem. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar de Kleine Aa en de Roosendaalse Vaart wordt geloodst, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie afgevoerd wordt. Dit systeem zorgt voor zuiverder drinkwater, is beter voor het milieu en helpt, dankzij een goede waterbuffering, overstromingen voorkomen. 

Planning van de werken

Eind oktober 2016 begon watermaatschappij Pidpa met de voorbereidende nutswerken. De waterleidingen van Over d’Aa werden volledig vernieuwd. Deze werken namen 4 tot 5 maanden in beslag. De werken aan de weg starten op maandag 6 november 2017 zodat de eerste fase (Ring tot aan de Postbaan) klaar is tegen het bouwverlof 2018. Tegen die tijd wil de gemeente een aannemer hebben aangesteld voor de tweede fase.

Wat met het verkeer?

Tijdens het grootste deel van de werken zullen fietsers gebruik kunnen blijven maken van het
bestaande fietspad. Voor hen wordt de hinder dus minimaal. Voor automobilisten wordt het stuk van de Postbaan tussen Over d’Aa en het Schanker tweerichtingsverkeer.

De straten Steenpaal, Essendonkbos en Schanker (in Schanker blijft het stuk vanaf de Nieuwmoersesteenweg tot aan de waterloop Over d'Aa tweerichtingsverkeer. Vanaf de waterloop tot aan de Postbaan is er éénrichtingsverkeer) worden tijdens de eerste fase éénrichtingsverkeer. 

 

 

De bussen van de Lijn zullen ook de omleiding volgen via Schanker en kunnen tijdens de werken de bushaltes aan Over d'Aa niet bedienen. De halte aan de kleuterschool in de Postbaan wordt verhuisd naar het kruispunt met Schanker/Postbaan.

 

 

 

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht bij de Dienst Openbare Infrastructuur op het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken