naar inhoud

Over d' Aa

 


Een nieuw wegdek en betere riolering

Op maandag 6 november 2017 startte de aannemer met FASE 1 (van de Ring tot aan de Postbaan) van de herinrichtingswerken aan Over d’Aa. De nieuwe weg van de ring tot aan de Postbaan zal in oktober 2018 volledig afgewerkt zijn. Vervolgens beginnen we aan Fase 2 (van de Postbaan tot aan de kerk). We hopen de volledige heraanleg klaar te krijgen in het najaar van 2019.

Een nieuwe en veilige weginrichting

De huidige weginrichting op Over d’Aa laat op vele plaatsen te wensen over. De parkeerstroken en de voet- en fietspaden zijn te smal en het wegdek is in slechte staat. Daarom vernieuwt de gemeente alles van net voorbij het kruispunt met de Ringweg, tot aan het kerkplein van Horendonk. Er komen nieuwe parkeerstroken met bomen, een nieuw voetpad en fietssuggestiestroken. Een nieuw wegdek zorgt voor een betere veiligheid en meer rijcomfort: van de Ringweg tot de woonkern van Horendonk komt nieuw asfalt, het plein van Horendonk en omgeving krijgt een aantrekkelijk dorpsuitzicht met betonklinkers.

Hemel- en afvalwater worden gescheiden

De riolering wordt niet enkel vernieuwd. Infrax vervangt het bestaande, gemengde rioleringsstelsel ook door een gescheiden rioleringssysteem. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar de Kleine Aa en de Roosendaalse Vaart wordt geloodst, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie afgevoerd wordt. Dit systeem zorgt voor zuiverder drinkwater, is beter voor het milieu en helpt, dankzij een goede waterbuffering, overstromingen voorkomen. 

Omleidingen vanaf half 2019

In oktober 2018 stelt de gemeente Over d'Aa open voor al het verkeer in beide richtingen. Het verkeer zal over het kruispunt met de Postbaan kunnen rijden. De omleidingswegen zijn het afgelopen jaar intens gebruikt. Waar nodig zal de gemeente deze straten herstellen.

Zodra de grote werken van Fase 2 beginnen (rioleringswerken, openbraken van de weg ...) komen er nieuwe omleidingen.

Start voorbereidende werken Fase 2 in januari 2019

Net als in de eerste fase, moeten de nutsmaatschappijen (Infrax, Pidpa en Proximus) voorbereidende werken uitvoeren. Pidpa en Infrax zullen het net volledig vernieuwen. Er komen nieuwe verlichtingspalen en sommige palen worden verplaatst zodat er ruimte is voor het nieuwe voet- en fietspad.

De voorbereidende werken nemen een vijftal maanden in beslag. Ondertussen dient de gemeente een bouwaanvraag in, wordt een openbaar onderzoek bekendgemaakt, moet de gemeente het bestek goedkeuren en een aannemer aanstellen. De grote werken, zoals het aanleggen van nieuwe riolering, de huisaansluitingen en het vernieuwen van het wegdek gaan van start na de voorbereidende werken. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht bij de Dienst Openbare Infrastructuur op het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken