naar inhoud

Nieuws : Beleidsdocumenten

  • Gemeenteraad van Essen keurt meerjarenplan 2020-2025 goed

    MJP 2020-2025 do 19 dec
    Essen moet ook de komende jaren een moderne, groene, warme én gezonde gemeente blijven. Op sommige vlakken wil het bestuur de lat nog hoger leggen en de troeven van Essen volop uitspelen. Dat is de grote ambitie van het meerjarenplan 2020-2025, dat de gemeenteraad op 18 december 2019 goedkeurde.
1-1 Van 1