naar inhoud

Nieuws : Omgeving

  • Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

    Schelde di 16 apr
    Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.
  • Geluidsoverlast: wat mag (niet)?

    Thermometer ma 29 okt
    Zoals elke gemeente krijgt het gemeentebestuur wel eens klachten over geluidsoverlast. In de meeste gevallen gaat het om geluid afkomstig van dieren of luide muziek.
1-2 Van 2