naar inhoud

Hou het openbaar domein vrij

De gemeente Essen stelt meer en meer vast dat op haar grondgebied openbaar domein wordt ingenomen of bezet wordt door allerlei constructies zoals paaltjes, afsluitingen, hagen, struiken, hekken enzovoort. De constructies worden vaak geplaatst door inwoners van Essen.

De obstakels vormen een mogelijk gevaar voor weggebruikers. De gemeente ontvangt hier regelmatig klachten over. Als een auto in een noodsituatie moet uitwijken, belandt de wagen wel eens op een paaltje in plaats van de berm.

De berm van het openbaar domein heeft drie functies:

  1. Nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit liggen vaak in de berm. Deze zones moeten dus toegankelijk blijven voor de nutsmaatschappijen.
  2. De berm moet toegankelijk blijven voor mogelijk uitwijkend verkeer. 
  3. De zwakke weggebruiker moet steeds gebruik kunnen maken van de berm.

Inname openbaar domein verboden

Het gemeentebestuur wil de Essenaars erop wijzen dat de inname of bezetting van het openbaar domein zonder vergunning verboden is en dat bij eventuele ongevallen of schade de overtreder verantwoordelijk. Als er werken moeten gebeuren op het openbaar domein en nutsmaatschappijen of de gemeente hun werk niet kunnen doen, draait de overtreder op voor de kosten. 

Hinder door beplanting

Een bijkomend probleem is dat de zichtbaarheid op bijvoorbeeld voet- en fietspaden wordt belemmerd door overhangende beplanting en takken. De gemeente wil iedereen erop wijzen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun beplanting en deze moeten snoeien zodat er geen hinder is voor de gebruikers van de voet- en fietspaden.

11 januari ’23 (wo)
Nieuwsoverzicht
Zo moet het niet

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be