naar inhoud

Gemeenteraad keurt herinrichtingsplan Sint-Jansstraat goed

Met de goedkeuring van het herinrichtingsplan zal de leefbaarheid en veiligheid van de Sint-Jansstraat erop vooruitgaan. Vooral voor de vele leerlingen die via Wildert naar school rijden, is dit goed nieuws.

De gemeente investeert 730.000 euro in de heraanleg van de Sint-Jansstraat tussen de Elf-Novemberstraat en de Middenstraat. Vandaag is er op dit stuk geen duidelijk afgebakende plek voor fietsers, terwijl er heel wat scholieren elke dag met de fiets naar school rijden.

In samenspraak


Tussen 18 augustus 2021 en de gemeenteraad van 20 juni 2023 werden de plannen meermaals voorgelegd aan de commissie Openbare Infrastructuur, de verkeersgroep van WIGO en de senioren van Wildert. Buurtbewoners gaven hun mening via de infocontainer. Als gevolg worden de werken uitgebreid: namelijk vanaf de Elf-Novemberstraat tot aan de Middenstraat.

Wat gaat er gebeuren?


De voetpaden worden vernieuwd en breder gemaakt. Op de rijweg komt er een okerkleurige fietssuggestiestrook van 1,75 meter breed. De parkeerstroken krijgen een breedte van 2 meter. Bovendien doen we een heraanleg van de aansluiting van de Beylestraat op de Sint-Jansstraat. Daardoor kunnen we het zebrapad logischer leggen en komt er meer groen.

Vooral aan De Vondert - de straat van basisschool WIGO - wordt de situatie beter. De kinderen worden op een logische manier naar het zebrapad geleid. De huidige verkeerssituatie zorgt soms voor verwarring. Het voetpad aan de zijde van de kerk en de school maken we trouwens heel wat breder.

Naast alle klinkers en asfalt werd er gedacht aan groen. Er komen zestien bomen waarvan vier klimaatrobuuste winterlindes en twaalf zuilvormige amberbomen. Daarnaast planten we hagen en lage struiken aan.

Wanneer starten de werken?


Dergelijke grote werken moeten bepaalde stappen doorlopen eer we kunnen overgaan tot de eigenlijke heraanleg. Na het aanvragen van de omgevingsvergunning, de publieke aanbesteding, het nazicht van de biedingen en de gunning, wordt er in het najaar van 2023 een aannemer toegewezen. Dan nodigen we de bewoners uit op een informatievergadering waarin de startdatum, fasering van de werken, omleidingen en andere praktische informatie zal worden meegegeven. 

21 juni ’23 (wo)
Nieuwsoverzicht
verkeersveilig Essen

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be