naar inhoud

RUP Rijkmaker fase 2 verder in ontwikkeling

Gemeente Essen en Pom Antwerpen breiden industrieterrein de Rijkmaker verder uit. Het gebied tussen de Postbaan, Nieuwmoersesteenweg en Schriek wordt verder ontwikkeld.

Het RUP is sinds 2018 in opmaak en moet nog een heel traject doorlopen. Vandaag zitten we in de fase van het voorontwerp. Er volgt onder andere een openbaar onderzoek waarbij jij als burger input kan geven. Zo kunnen er nog elementen veranderen. De definitieve vaststelling is voorzien in 2024.

Volgende stap: plenaire vergadering

In juni komt de plenaire vergadering samen voor fase 2 van RUP Rijkmaker.

In de plenaire vergadering komen medewerkers van de Vlaamse, provinciale en Essense administratie bij elkaar om het ontwerpplan RUP Rijkmaker fase 2 te bespreken. Daarbij wordt ook advies gevraagd aan de Vlaamse en provinciale instanties.

Meer ruimte voor bedrijven

Het lokaal bedrijventerrein krijgt een uitbreiding zodat er ruimte komt voor kmo’s en ambachtelijke bedrijven, meer specifiek gaat het om:

• Bedrijven die vandaag zonevreemd staan in de open ruimte of die hinderlijk zijn in dorpskernen

• Nieuwe, startende bedrijven

• Be- en verwerkende bedrijven

Dit is het gebied dat ontwikkeld zal worden: tussen de Postbaan, Nieuwmoersesteenweg en Schriek.

De ruimte wordt efficiënt gebruikt: er komt geschakelde en meerlagige bebouwing. Parkings en vergaderruimtes kunnen worden gedeeld, net als opslag, laadzones, afvaldepots, … Er komen ook voldoende fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische fietsen.

Mobiliteit

Dankzij een nieuwe weg bewegen zowel wagens, vrachtwagens als fietsers en voetgangers zich vlot en veilig voort. Bij de ontwikkeling zorgen we voor genoeg plaats voor alle weggebruikers. Zo komen er fietspaden en een wandelpad.

Duurzaam en groen

Het wordt een duurzaam bedrijventerrein met groene uitstraling. Rond het terrein komt een groene zone, vooral richting het noorden (Schriek), waar het terrein aan een woonzone grenst. 

Daarbij is er aandacht voor de nodige buffering van hemelwater en groen- en waterzones.

Op het terrein werken we met hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en warmtepompen om te zorgen voor een optimaal zelfvoorzienend bedrijventerrein.

Er komt een groen rustpunt waar voetgangers en fietsers even kunnen uitrusten op een bank of kunnen picknicken.

Jouw mening telt

De gemeente vroeg in februari en maart 2022 naar de mening van de Essenaar.

Er volgt nog een openbaar onderzoek waarbij je nog de kans krijgt om jouw mening te geven.

Interesse om hier je bedrijf te vestigen? 

Neem contact op met POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij):

  • pom@pomantwerpen.be
  • +32 3 240 68 00

14 mei ’23 (zo)
Nieuwsoverzicht
Rup Rijkmaker 2.png

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 36
e-mail
ondernemen@essen.be