naar inhoud

Zitdag invullen personenbelasting

Op dinsdag 30 mei helpen ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën je met het invullen van je belastingaangifte. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief, dan kan je op dinsdag 30 mei terecht in lokaal dienstencentrum 't Gasthuis, Nollekensstraat 5. Let op: hiervoor moet je een afspraak maken via essen.ticketgang.eu of bel naar 03 670 01 56 om een afspraak in te boeken.

BOEK HIER JE AFSPRAAK

Neem zeker mee:

 • De laatste aanslag (aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022)
 • Vul je de aangifte in voor iemand anders (ook je partner als die niet mee kan komen), neem dan een kopie van zijn of haar paspoort mee en een ingevulde volmacht (download via financien.belgium.be)
 • Alle fiches van inkomsten (loon, pensioen, werkloosheid, enzovoort)
 • Attesten van de bank i.v.m. het afgeloste kapitaal en intresten van je hypothecaire lening
 • Attesten voor 2022 van levensverzekeringspremies en schuldsaldoverzekeringspremies
 • Fiches pensioensparen in 2022
 • Kadastraal inkomen van alle eigendommen
 • Attesten van de vakbonden waarop de in 2022 betaalde syndicale premies vermeld zijn
 • Uittreksels van eventueel gedane voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2022
 • Betalingen voor prestaties met PWA-cheques
 • In 2022 betaalde of ontvangen onderhoudsuitkeringen
 • Attesten van fiscaal aftrekbare giften
 • Bewijsstuk van invaliditeit

Vergeet niet om je identiteitskaart mee te nemen. Vul je de aangifte in voor iemand anders, neem dan een kopie van zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. 

Als je niet op de zitdag terecht kan, dan zijn er nog andere manieren om te worden geholpen. Hieronder vind je alle nodige informatie.


 

Je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): snel en eenvoudig!

Vanaf eind april is je (grotendeels vooraf ingevulde) aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web).

Hoe krijg je toegang tot je aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Maak je geen gebruik van MyMinfin (Tax-on-web)?

Als je je eBox niet hebt geactiveerd en als je Tax-on-web vorig jaar niet hebt gebruikt, ontvangt je je aangifte (of voorstel van vereenvoudigde aangifte) normaal gezien per post in de loop van de maand mei.

Als je begin juni nog niets ontvangen hebt, bel dan naar 02 572 57 57 (directe code: 17001).

Als je je eBox geactiveerd hebt, ontvang je geen aangifte (of voorstel van vereenvoudigde aangifte) per post. Gebruik MyMinfin (Tax-on-web) of bel vanaf begin juni naar het nummer 02 572 57 57 (directe code: 17001) om de documenten per post te ontvangen.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

Zijn je gegevens juist en volledig? Je hoeft niets te doen. UJehoeft niets te verzenden of te bevestigen. Je ontvangt je aanslagbiljet (berekeningsnota) automatisch.

Zijn je gegevens fout of onvolledig? Je moet ze corrigeren via MyMinfin.be of via het papieren antwoordformulier.

Meer weten? Hulp nodig?

Heb je een vraag over je aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?

 • Bel naar het nummer dat op uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte staat of naar het nummer 02572 57 57 (directe code: 17001).

Wil je je aangifte laten invullen door de experts van de FOD Financiën?

 • Dat kan alleen op afspraak. Bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat (bruine envelop).
 • Je hoeft je niet te verplaatsen! De experts van de FOD Financiën bellen je op het afgesproken tijdstip terug om samen met jou je aangifte in te vullen per telefoon.

Ontvang je documenten van de FOD Financiën online via de eBox

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang de documenten van de FOD Financiën rechtstreeks online via de eBox, de digitale en beveiligde 'brievenbus' van de overheid.

Activeer je eBox op myebox.be. Je ontvangt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is. Vergeet niet om je e-mailadres in te vullen om de meldingen te ontvangen.

02 mei ’23 (di)
Nieuwsoverzicht